To unge menn smiler og holder en basketball

Flyktningkompis - en oppdatering

Det skjer mye spennende med Flyktningkompis!

Røde Kors Ungdom lanserte høsten 2016 en ny nasjonal satsing, et treårig prosjekt med navn Flyktningkompis. Flyktningkompis er en målrettet innsats for å sikre gode inkluderingsprosesser for bosatte enslige mindreårige og unge flyktninger. Sammen får denne målgruppen, og norsk ungdom en mulighet til å få kompiser, og få være kompiser.

Tilbakemeldingene på prosjekt og aktivitet så langt har vært veldig positive, fra både distrikt og lokalforeninger. Behovet for en slik aktivitet, styrt av unge frivillige er absolutt noe som løftes opp som nødvendig for ungdom i Norge, men også for organisasjonen selv. Vi har eksempler på at denne aktiviteten sees i sammenheng med etablering av nye lokale ungdomsgrupper. Slik sikrer vi både ungt demokrati og ung medvirkning i Røde Kors, ved å fokusere på det å være litt kompis som utgangspunkt.

Flyktningkompis bæres av en ressursgruppe bestående av frivillige, som rekrutterer inn, intervjuer og kobler annen ungdom sammen i kompisgrupper, basert på alder og felles interesser bl.a. Per 08.06 er Flyktningkompis etablert, og i prosess med å etableres i 12 fylker, i til sammen 32 steder. Vi har 10 etablerte ressursgrupper, som har koblet rundt 75 flyktningeungdom med rundt 41 norsk ungdom, på fem steder i Norge. Her spilles det fotball, det gås tur i fjellet og det tas bilder som noen få eksempler.

Nasjonal Prosjektkoordinator og rådgiver har til dags dato kurset 150 kommende kompiser. Neste kurs holdes i Kristiansand, og det vil da ha blitt kurset frivillige fra Kristiansand i sør, til Brønnøysund i nord.

Gjennom dette prosjektet har vi allerede fått bruke ulike tilnærminger og metoder for inkludering. Vi samarbeider med National Geographic sitt prosjekt «Photo Camp» hvor 60 fotostudenter i Oslo, Trondheim og Bergen, mange med flyktningbagrunn, er blitt koblet i grupper og fått innføring i foto. Gjennom sommeren vil disse «fotokompisgruppene» ta bilder av hverandres liv, med det overordnede temaet «home». Hva vil det si å være ny i Norge, hvordan ser disse på Norge som «home» i forhold til de som har bodd her i hele sitt liv?

Vi samarbeider også med Rema 1000 og Streetfootball Norway med et underprosjekt av Flyktningkompis, kalt Fotballkompis. Målet var å koble 10 norske ungdommer med 10 flyktningeungdom i et fotballag, men vi er nå oppe i nærmere 60 deltagere, fordelt på to lag. Det ene laget spiller mot deltagelse (og seier?) i Norway Cup i August, mens det andre skal delta i en vennskapsturnering med Asylligaen i København, Danmark.

Andre tilnærminger er å gå tur som kompisaktivitet slik de gjør i Ålesund, i samarbeid med Norges Turistforening, eller å spille frisbeegolf, slik de blir å gjøre i Karmøy. Med andre ord, denne aktiviteten har enormt med potensiale, som en kjerneaktivitet i Røde Kors Ungdom.

Vi ser frem til høsten hvor fotballcup, foto-utstilling, kursing og en rekrutteringskampanje er bare noe av det som står på agendaen. Aktivitetskurs Flyktningkompis er like rundt hjørnet etter å blitt testet ut i vår, vi ser frem til å kurse enda flere kompiser, koble ungdom sammen og sikre at god inkludering skjer i praksis.