Flyktningkompis - ny integreringsaktivitet for ungdom

Flyktningkompis er den nye aktiviteten hvor jevnaldrende ungdom skal møtes for å fremme integrering i det norske samfunn. Aktiviteten er muliggjort ved samarbeid med H&M Foundation.

​Gjennom Flyktningkompis skal unge flyktninger kobles sammen med unge norske frivillige i deres lokalsamfunn. Koblingene foregår gruppevis, og hva man finner på er opp til kompisene selv.

– Flyktningkompis har oppstart nå i januar, og vi håper at dette er noe som ungdom rundt om i landet raskt hiver seg på, sier prosjektkoordinator Trine Munkvold Lindset.

Samarbeid med næringsliv gir mange muligheter

Å starte opp en ny nasjonal integreringsaktivitet for ungdom hadde ikke vært mulig uten midler fra H&M Foundation. Midlene går i første omgang til lokal aktivitet.

– Å fremme integrering er et viktig spørsmål for H&M Foundation, sier Carola Tembe, prosjektleder for H&M Foundation.

– Vi ser fram til prosjektet med Røde Kors, der nyankomne flyktninger og norske ungdommer får mulighet til å møtes. Det er viktig for å kunne skape et inkluderende samfunn, og for langsiktig positiv forandring.

H&M Foundation er en ideell global stiftelse som er privat finansiert av familien Stefan Persson, gründer og hovedeier av moteselskapet H&M. Gjennom å investere i mennesker, samfunn og innovative idéer bidrar stiftelsen til å forbedre levevilkår som leder til langvarige positive forandringer. Gjennom partnerskap med fremstående organisasjoner rundt omkring i verden driver stiftelsen forandringsarbeid innenfor fire områder: utdanning, vann, likestilling og planet. H&M Foundation kan også bidra med katastrofestøtte. Siden 2013 har familien Stefan Persson donert 1,1 milliarder svenske kroner til stiftelsen.

Mål for 2017

Etter oppstarten nå i januar, skal det arbeides med å få koblinger mellom ungdom over hele landet. Målet for utgangen av 2017 er 200 koblinger mellom unge flyktninger og norske ungdommer.

– Interessen fra unge flyktninger er allerede veldig stor, og viser at behovet for en slik aktivitet er helt reelt. Dette gir store muligheter for Røde Kors Ungdom og vil bidra positivt til integrering i det norske samfunn, sier Munkvold Lindset.

Flyktningkompis vil i første omgang starte opp i Vest-Agder, Akershus, Hordaland, Rogaland, Oppland, Buskerud, og Møre og Romsdal.