Moria barna

- Det haster å få hentet ut barna i Moria-leiren

Riktig å hente ut barna

- Det eneste riktige er å hente ut barna, sier Robert Flobergseter, leder for Røde Kors Ungdom. 15 europeiske land er villig til å ta et felles ansvar for barna i Moria-leiren i Hellas. Norge nøler. Røde Kors Ungdom ber partiene om å legge barnets beste til grunn for en felles løsning for de foreldreløse barna i Moria. Vi oppfordrer ungdomspartiene til å bistå moderpartiene på Stortinget og i Regjeringen slik at de kommer frem til en felles humanitær løsning for barna.

Hele 15 europeiske land har sagt ja til å ta imot til sammen 700 av 1.600 barn fra Moria-leiren i Hellas. Norge er foreløpig ikke en del av denne gruppen. Norge har en stolt humanitær tradisjon om å stille opp når situasjonen krever det, og det er svært skuffende at Norge nå står på stedet hvil i påvente av en felles Europeisk løsning for barna som har ankommet Europa.

Røde Kors Ungdom mener det er helt nødvendig at Norge viser ansvar og at det er fullt mulig for Norge å ta imot enslige mindreårige fra leiren i Hellas innenfor de ordningene som allerede er etablert, og viser til at land som Finland og Tyskland har sagt ja til å ta imot barn.

Foreldreløse barn overlatt til seg selv

De foreldreløse barna i den overfylte Moria-leiren i Hellas lever under uforsvarlig vann- og sanitærforhold og uten nødvendig helse- og omsorgstilbud. De forholdene barna lever i er brudd på barnekonvensjonen og Norge har et ansvar overfor disse barna. Røde Kors Ungdom mener at det er nødvendig at partiene kommer til enighet om at disse barna har et reelt beskyttelsesbehov.

I lys av den pågående korona-pandemien er det viktigere enn noen gang å finne en løsning for å hente ut flyktninger som lever under uverdige forhold. Nå kan vi ikke forhandle lenger, sier Flobergseter. Livet til barna er det som teller og partiene må legge barnets beste til grunn for en felles løsning for de foreldreløse barna i Moria. Vi oppfordrer ungdomspartiene til å legge press på moderpartiene på Stortinget og i Regjeringen slik at de kommer frem til en felles humanitær løsning for barna.

For mediehenvendelser, ring Røde Kors pressevakt på tlf 94 87 29 99 eller send e-post til pressevakt@redcross.no