tegning av mennesker og bygg i ørkenlandskap utringet av vind og støvsky Vis bildetekst
Illustrasjon: IFRC/ICRC

I Røde Kors Ungdom tar vi klimaendringene på alvor!

Klimaendringer har humanitære konsekvenser for alle mennesker på jorden. Men det er de mest sårbare i samfunnet som blir hardest rammet. Det er også fremtiden til oss unge vi ødelegger. Sammen må vi alle gjøre grep for å forhindre de ødeleggende humanitære konsekvensene ved klimaendringer. I Røde Kors Ungdom tar vi dette klimaansvaret. Ved å ta klimaansvar vil vi hindre og redusere de humanitære konsekvensene klimaendringene fører med seg, uten at det går på bekostning av vår humanitære innsats for ungdom i deres lokalsamfunn.  

Eskalerte menneskeskapte klimaendringer er vår tids største humanitære trussel. Jo lenger vi venter med å redusereklimagassutslippene, jo alvorligere blir de irreversible klimaendringene med humanitære katastrofer som følge. Som verdens største humanitære organisasjon har vi i Røde Kors sett og erfart hvordan mennesker mister livsgrunnlaget, sine hjem og trygghet som følge av naturkatastrofer forårsaket av klimaendringer. Slike konsekvenser berører allerede millioner av mennesker, og vi ser det mer og mer her i Norge også. Vi må ta klimaendringene på alvor.  

Røde Kors i Norge har nå underskrevet klimacharteret utarbeidet av Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors-foreninger (IFRC) og Den internasjonale Røde Kors- komiteen (ICRC).

Alle nasjonalforeninger og andre humanitære organisasjoner oppfordres nå til å undertegne. Organisasjoner som slutter seg til charteret forplikter seg til å arbeide med å møte og redusere de humanitære konsekvensene av klimakrisen, og til å redusere eget klima- og miljøfotavtrykk.

Organisasjoner som undertegner charteret forplikter seg til å møte klima- og miljøkrisene både i programmene de implementerer og måten de jobber på. Organisasjoner forventes å oversette forpliktelsene i charteret til tidsbundne mål innen ett år etter undertegning. Dette faller godt sammen med Røde Kors i Norge sitt hovedprogram, der det heter at "Røde Kors skal ha et mål om å gjennomføre sitt arbeid på en bærekraftig og etisk måte, med spesifikke, hensiktsmessige og målbare målsettinger for å redusere vårt eget klima- og miljøavtrykk."

Les hele charteret her: Climate-charter.org

Vi mener også det er viktig å tilrettelegge for samarbeid og erfaringsutveksling for å øke kunnskap om og styrke klimavennlig organisasjonsdrift og aktivitet. Gjennom dialog med andre organisasjoner og nasjonale styresmakter kan vi sammen komme frem til tiltak som bidrar til å stoppe klimaendringene.  

Klimaendringene påvirker oss alle. Og det krever handling fra deg og meg. Vi kan alle starte med å ta klimavennlige valg i hverdagen. Dette kan du gjøre ved å bidra til mer ansvarlig forbruk ved å:  

  1. Kjøpe produkter som er bærekraftige
  2. Kjøpe brukt og ta vare på tingene dine
  3. Redusere så mye du kan av plast
  4. Kildesortere og avfallshåndtering

I tillegg må vi har en klimavennlig og bærekraftig politikk som gir oss en sikrere fremtid. De beslutningene som tas må følges opp og gjennomføres, og det kjapt! Vi krever at Regjeringen gjør følgende:   

  • Norge skal etterleve Parisavtalen og FNs anbefalinger om utslippskutt, og skal sørge for at dette er førende for all ny lovgivning.
  • Norge vil jobbe aktivt for å redusere klimautslippene med minst 70% innen 2030.
  • Norge jobber mot målet om at Norge skal være et nullutslippssamfunn innen 2035.
  • Norge er en pådriver og samarbeidspartner for at andre stater skal redusere sine klimautslipp.

Les mer om våre politiske krav i Røde Kors Ungdom sin politiske plattform. Den finner du her.