Internasjonalt besøk på SUK

Gjester fra Finland, Sverige, Nederland og Tyskland var med på årets Sentral Ungdomskonferanse.

Under Sentral Ungdomskonferanse fikk Røde Kors Ungdom internasjonalt besøk fra våre søsterorganisasjoner og ungdomsnettverk i Røde Kors-bevegelsen. Gjestene var blant annet med på speeddating med deltakerne og observerte debattene. Gjestene ble imponerte og inspirerte av konferansen, og fikk ta med seg mange gode ideer og innspill tilbake til sine egne organisasjoner.

Under oppholdet hadde gjestene møte med Internasjonalt utvalg, hvor det ble snakket om hvordan vi best kan samarbeide, og om hva som er viktig for ungdom i Røde Kors på europeisk og globalt nivå.

_SAM9986
Gjestene var imponerte over ungdomsdelegatprogrammet, og hadde møte med ungdomsdelegatene for å lære mer.

De besøkende var Otto, Kukka og Laura fra Røde Kors i Finland, og Hala som er leder av Røde Kors Ungdom i Sverige. I de nordiske landene har vi lenge samarbeidet både nasjonalt og mellom lokalforeninger. På mange måter er vi veldig like, og blir inspirert av hverandres aktiviteter. For eksempel har Kukka fra Finland tidligere studert i Tromsø, og vært med i Røde Kors der. Nå arbeider hun med å implementere aktiviteten Gatemegling i Finland.

I tillegg kom Bas, leder av Youth Commission i Nederland, og Sabrina fra Tyskland, som er leder av EYCC, til Sundvolden. Youth Commission er en gruppe ungdom som er valgt av den internasjonale bevegelsens General Assembly som globale representanter for ungdom. EYCC står for European Youth Coordination Committee, og er en komité valgt for å koordinere samarbeidet mellom ungdom i de 58 Røde Kors-organisasjonene i Europa. De arrangerer annethvert år et møte for ungdom fra alle landene. I mai var møtet i Montenegro, hvor Balder, Kathrine og Dede fra Norge dro. 

Er du interessert i å vite mer om våre søsterorganisasjoner eller ungdomsnettverkene? Kontakt Internasjonalt utvalg! Leder er Balder Bryn Morsund, og han kan nås på Balder.morsund@gmail.com.

Nytt utvalg skal velges i januar. Er du interessert, følg med, så kommer det snart en utlysning.