Landsråd Røde Kors Ungdom 2016-2017 Vis bildetekst
Foto: Sverre Ø. Eikill/Røde Kors

Kandidater til landsråd og sentral valgkomite søkes

Ønsker du å bidra i verdens største humanitære organisasjon?

Røde Kors Ungdom driver aktivitet for sårbare unge i alderen 13-30, og er rådgivende organ for ungdomsspørsmål i Norges Røde Kors. Røde Kors Ungdom arbeider i aktivitet direkte med andre unge, driver holdningsskapende arbeid og politisk påvirkning. Vi er for, av og med ungdom og løser humanitære utfordringer gjennom engasjement, demokrati og kunnskap.

Høres dette ut som noe for deg? Er du mellom 15 og 30 år? Sitter du med et stort engasjement om å gjøre en forskjell i verden? Har du lyst på nye utfordringer, og er villig til å gjøre en innsats? Da er det akkurat deg vi er på utkikk etter som kandidat til Røde Kors Ungdoms landsråd og valgkomité!

Landsråd for Røde Kors Ungdom

Landsrådet leder og utvikler Røde Kors Ungdoms arbeid på nasjonalt nivåog velges på Sentral ungdomskonferanse, Røde Kors Ungdoms øverste demokratiske organ. Landsrådet er også Røde Kors Ungdoms nasjonale fagrådgiver til landsstyret for Norges Røde Kors.
Landsrådet består av ni (9) personer, som alle er tillitsvalgt i Røde Kors Ungdom og velges av Sentral Ungdomskonferanse.

Landsrådets arbeid går ut på å:
● Videreutvikle og kvalitetssikre Røde Kors Ungdoms virksomhet i henhold til landsrådets handlingsplan, budsjett, Røde Kors hovedprogram, Strategi for Røde Kors Ungdom samt Vedtekter.
● Årlig arrangere og innkalle til Sentral ungdomskonferanse.
● Tilrettelegge for erfaringsutveksling og kompetansebygging gjennom ulike nasjonale samlinger.
● Representere Røde Kors Ungdom nasjonalt og internt i Røde Kors.
● Påvirke beslutningstakere i henhold til Røde Kors Ungdoms politiske plattform.
● Gi faglige innspill og anbefalinger knyttet til ungdomsaktiviteter i organisasjonen.
● Være organisasjonens ansikt utad.
● Og mye mer!

Verv på valg i landsrådet for Røde Kors Ungdom:
Landsrådsleder (1 år): Landsrådsleder har ansvar for å lede og følge opp tillitsvalgte i Landsrådet og i organisasjonen og sørge for at Landsrådet for Røde Kors Ungdom gjennomfører sitt mandat og oppgaver.
Politisk nestleder (1 år): Politisk nestleder har ansvar for å drive og koordinere det politiske arbeidet og for å følge aktuelle politiske spørsmål som berører Røde Kors Ungdoms fagområder. Politisk nestleder har ansvar for koordinering og oppfølging av landsrådets påvirkningsarbeid, og for å sikre at dette styrker Røde Kors Ungdoms arbeid på nasjonalt og distriktsnivå.
● Organisatorisk nestleder (1 år): Organisatorisk nestleder har ansvar for distriktsoppfølging og organisasjonsutvikling og for å koordinere og følge opp organisatoriske prosesser.
● 6 Medlemmer (1 år): Landsrådet vedtar ansvarsfordeling mellom landsrådsmedlemmene og varaene på sitt første landsrådsmøte etter Sentral ungdomskonferanse. Medlemmer får ansvarsområder innenfor migrasjon, seksualopplysning, psykisk helse, sosiale møteplasser, rollespillet På flukt, kampanje, distriktsoppfølging og opplæring, som de skal følge opp og videreutvikle.
2 Varamedlemmer (1 år): Landsrådet vedtar en ansvarsfordeling mellom landsrådsmedlemmene og varaene på sitt første landsrådsmøte etter Sentral ungdomskonferanse. Varamedlemmene påtar seg ansvar etter eget ønske, men må ha fleksibilitet å ta på seg flere oppgaver, dersom det er behov for å steppe inn for andre.

Valgkomité for Røde Kors Ungdom

Valgkomiteen velges av Sentral ungdomskonferanse. Valgkomiteen består av leder, 3 medlemmer og 1 varamedlem. Valgkomitéen er selvstendig i sin vurdering og innstilling av kandidater til nytt landsråd og ny valgkomité. Valgkomiteen skal imidlertid sørge for en balansert og mangfoldig sammensetning hvor det er tatt hensyn til landsrådets ansvar og kandidatenes samlede kompetanse.

Valgkomiteens arbeid går ut på å:
● Finne de beste kandidatene til å lede Røde Kors Ungdom.
● Finne ut hva de frivillige ønsker for landsrådet og valgkomiteen.
● Lage en innstilling til Sentral Ungdomskonferanse med forslag til nytt landsråd og ny valgkomité.

Verv på valg i valgkomiteen:
Leder (1 år): Valgkomitèens leder har overordnet ansvar for å følge opp de andre medlemmer og sørge for at komiteens mandat og oppgaver blir gjennomført innenfor satte tidsfrister. Videre har lederen ansvar for å holde kontakt med distriktene og kandidatene.
(3) Medlemmer (1 år): Valgkomiteen vedtar ansvarsfordeling mellom medlemmene og vara på sitt første møte etter Sentral ungdomskonferanse. Dette kan være: utforme søknadsskjema og maler, kontakte kandidater, utføre intervjuer m.m.
(1) Varamedlem (1 år): Valgkomiteen vedtar ansvarsfordeling mellom medlemmene og vara på sitt første møte etter Sentral ungdomskonferanse. Varamedlem stepper inn for medlem om nødvendig, men praksis har vært at varamedlem deltar i arbeidet på lik linje som medlemmer.

Høres dette ut som noe for deg? Felles for alle vervene er at du får viktig erfaring og kompetanse som du kan ta med deg videre i livet. Har du lyst, engasjement og tid, eller hvis du skulle ha noen spørsmål, ta kontakt med valgkomiteen på valgkomite@live.no

Link til søknadsskjema:
http://goo.gl/forms/YDeoxS4JIWh4dexJ2

CV sendes til overnevnt epostadresse i format som kan lastes ned her: https://drive.google.com/file/d/0BxFieC81iZ17QTgybU5QNnZuUlE/view?usp=sharing

Søknadsfrist er 1. august 2017!