Frivillig kraft mot klimakrisen

Klimakrisen og frivillig innsats er temaet på åpningsarrangementet for Røde Kors’ landsmøte 2020.

Vel halvparten av Røde Kors-bevegelsens nødhjelpsoperasjoner internasjonalt – utenom krig og konflikt –, skjer nå etter ekstreme værhendelser. Med frivillige til stede i lokalsamfunn så å si overalt, erfarer Røde Kors de ødeleggende konsekvensene av klimakrisen på nært hold, også i Norge.

– Klimakrisen er vår tids største humanitære utfordring. Den tar liv, det har vi også opplevd i Norge. Det vil komme flere ekstreme situasjoner i årene framover. Røde Kors må bidra til klimakutt og til at folk kan leve med den virkeligheten vi går i møte, sier Andrea Kristin Edlund, politisk nestleder i Røde Kors Ungdom.

Torsdag kveld leder Edlund arrangementet «Humanitært forum», som er et oppspark til Røde Kors’ digitale landsmøte 2020. Med bidrag fra klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt, Norad-direktør Bård Vegar Solhjell, Cicero-direktør Kristin Halvorsen, klimaaktivist Penelope Lea, bonde Linda Kathrin Engebretsen og klimaoptimist Petter Gulli, blir det dypdykk i hvordan klimakrisen preger frivillig innsats i Norge og internasjonalt.

– Røde Kors hjelper mennesker i akutte situasjoner, om det er etter flom i Gudbrandsdalen, monstersykloner i Øst-Afrika eller tørke og styrtregn i Afghanistan. Det aller meste ved klimakrisen er negativt, men i Røde Kors har vi mange tusen frivillige over hele landet som er vant med å finne løsninger på situasjoner som andre mener er umulige. Den kraften må vi bruke godt i møte med klimakrisen, mener Edlund.

Politisk nestleder i Røde Kors Ungdom Andrea Edlund

Humanitært forum om klimakrisen skjer torsdag 1. oktober klokka 19-20.30, og kan følges direkte på Facebook.