Hils på våre nye ungdomsdelegater!

I år feirer ungdomsdelegatprogrammet 15-årsjubileum, og Røde Kors Ungdom er stolte over å presentere våre 12 nye ungdomsdelegater for 2016-2017!

I år utveksler vi ungdomsdelegater med Nepal Røde Kors, Madagaskar Røde Kors, og Colombianske Røde Kors. Årets Røde Kors vertsdistrikter i Norge er: Telemark, Nord-Trøndelag og Akershus.

Nepal Røde Kors

Norges Røde Kors og Nepal Røde Kors har utvekslet Ungdomsdelegater i 11 år. Programmet nyter stor respekt i Nepal Røde Kors og vi har mange flotte resultater å vise til både i Nepal og i Norge.

Ungdomsdelegatene til Telemark fra Nepal

Shabnam og Rajesh fra Nepal skal tilbringe de neste månedene i Telemark, med base i Porsgrunn. De skal blant annet jobbe med lokale ungdomsaktiviteter i Røde Kors og programmer som inkluderer aktivitetshuset i Porsgrunn, BARK, RØFF, gatemegling, flyktninger og rekruttering.


Shabnam er 23 år gammel, og er fra Kathmandu, Nepal. I løpet av de siste 4 årene som frivillig har Shabnam vært aktiv med å organisere aktiviteter på universitetet hun har studert på som førstehjelp og bloddonasjon, holdt kurs om Røde Kors prinsippene, magasin, holdningsendringsprogrammer og markeringer rundt aktuelle samfunnstemaer og internasjonale merkedager. Videre har hun erfaring med å organisere konkurranser med kreative virkemidler for å motivere frivillige, og samarbeid mellom den lokale Røde Kors «circle» hun er med i og Nepal Røde Kors Hovedkontor.

Rajesh er 25 år gammel og fra Morang, Nepal. Som frivillig de siste 4 årene har han erfaring med å holde introduksjonskurs om Røde Kors, Prinsippene og Røde Kors bevegelsen til nye studenter på universitetet han studerer ved. Han har bakgrunn innen førstehjelp, helserelaterte programmer og ungdommers medbestemmelse innen frivillig arbeid. Videre har han samarbeidet med «Junior Red Cross Circles» og deres programmer og aktiviteter, og vært med på å organisere markeringer og koordinering mellom ulike deler av Nepal Røde Kors.

Følg dem på bloggen: http://www.ydep.no/shabnam-rajesh-in-telemark

Ungdomsdelegatene til Nepal fra Norge

Ola og Kathrine er ungdomsdelegatene fra Norges Røde Kors som skal til Nepal, nærmere bestemt Damauli, en by vest for Kathmandu i Nepal. De skal jobbe med ung medvirkning i dekning av humanitære behov. De skal jobbe med flere ulike Røde Kors ungdomsgrupper som er knyttet til ulike skoler i deres distrikt. De skal også ha fokus på kapasitet- og lederskap bygging hos ungdom og organisasjonsutvikling for å skape bærekraftighet i det lokale samfunnet.


Kathrine er 27 år gammel og kommer fra vestkysten i Norge. Hun bringer med seg erfaring som tidligere Politisk nestleder i Røde Kors Ungdom, hvor hun hadde det overordnede ansvaret for det humanitære påvirkningsarbeidet til Norges Røde Kors Ungdom, internasjonalt arbeid og unges medvirkning og engasjement i Røde Kors/Røde Halvmåne bevegelsen. I tillegg har hun vært frivillig på Trandum transittmottak og er instruktør i gatemegling. Kathrine har med seg åtte års frivillig erfaring, og har også blant annet jobbet med bosetting og integrering av flyktninger i Oslo. Hun har en bachelorgrad i sosiologi/antropologi og kommunikasjon fra Truman State University, USA, samt at hun tar en master i International Development Studies ved NMBU. Bakgrunnen hennes inkluderer også dynamisk internasjonal arbeidserfaring fra USA, India, Bangladesh og Sør Afrika fra internasjonale forhold, HIV/AIDS, likestillingsarbeid og arbeid med flyktninger.

Ola er 22 år og fra Røros i Norge. Han har åtte års frivillig erfaring fra Røde Kors innenfor Hjelpekorps, Røde Kors Ungdom, og som aktivitetsleder for en lokal BARK gruppe. Ola var med å etablere en Røde Kors Ungdom gruppe i sin hjemby Røros, og er sertifisert i førstehjelp i beredskapsteamet. De siste to årene har han også vært frivillig kursholder i introduksjonskursene til Norges Røde Kors, samt BARK. Nå ser han fram til å jobbe som ungdomsdelegat og få muligheten til å få mer internasjonal erfaring innen Røde Kors bevegelsen. Ved siden av Røde Kors har Ola en bachelor i Vernepleie fra Høgskolen i Bergen, og han har arbeidserfaring i fra psykiatrien, tilrettelagte botjenester for mennesker med funksjonshemminger og eldreomsorgen.

Følg dem på bloggen: http://www.ydep.no/kathrine-ola-in-nepal/

Colombianske Røde Kors

Colombianske Røde Kors ble på nytt med i ungdomsdelegatprogrammet i 2011, etter en kort pause i samarbeidet som startet i 2006. Ungdomsdelegatene vil både her og der ha fokus på konflikthåndtering med utgangspunkt i gatemeglingsprosjektet til Norges Røde Kors.

Ungdomsdelegatene til Akershus fra Colombia

Johan Sebastián og Sebastian er ungdomsdelegatene fra Colombia som i Akershus. De skal blant annet jobbe med Røde Kors Ungdom og være støtte for D-råd ungdom, organisasjonsutvikling, rekruttering, gatemegling, og andre aktiviteter i distriktet.

Johan Sebastián er 23 år gammel og har åtte års erfaring som frivillig i Colombia Røde Kors fra Meta, Colombia. Bakgrunnen hans er fra ungdomsprogrammer som PACO (Peace, Action and Coexistence), Rekreasjonsaktiviter for barn og unge, skolesektoren, samt PAL (Frilufts program). Johan Sebastián har bred kunnskap og interesse for å jobbe med sårbare grupper, og er dedikert for frivillig arbeid.

Sebastian er 24 år gammel fra Pereira, Colombia. Med sine ni års erfaring har Sebastian vært aktiv innenfor ungdomsarbeid med fokus på seksuell og reproduktiv helse. I tillegg har han erfaring fra ungdomsprogrammene innen rekreasjonsaktiviteter, PACO, skolesektoren, i tillegg til et prosjekt om «resilience, health and coexistence», støttet av Norges Røde Kors.

Følg dem på bloggen: http://www.ydep.no/sebastian-johan-sebastin-in-akershus/

Ungdomsdelegatene til Colombia fra Norge

Daniel og Ingrid er ungdomsdelegatene som drar fra Norge til Colombia. De skal jobbe ved hovedkontoret i Bogota, og blant annet jobbe med Røde Kors Ungdom og deres behov for deltakelse i beslutningsprosesser, unge ledere, rekruttering, informasjonsarbeid, samt være med å samle erfaringer og resultater av ungdomsdelegatprogrammet gjennom de siste årene.


Daniel er 27 år gammel og kommer fra Sørum, Norge. Han har studert statsvitenskap og samfunnskommunikasjon i Norge og USA. De siste 2 årene har han jobbet ved Folkehelseinstituttet innen kommunikasjon og global helse. Han har vært frivillig i Oslo Røde Kors siden 2013, hvor han har vært aktivt involvert innen informasjonsarbeid om Røde Kors-bevegelsen og Internasjonal Humanitær Rett.

Ingrid er 25 år fra Skien, Norge. Hun har akkurat fullført bachelorgraden i sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger. Ingrid har vært frivillig i Skien og Porsgrunn Røde Kors Ungdom i 5 år, hvor hun primært har jobbet med seksuell helse. Hun var leder av den lokale ungdomsgruppen i tre år. I tillegg har hun de siste årene vært kursholder i Røde Kors Ungdom innen seksuell helse.

Følg dem på bloggen: http://www.ydep.no/ingrid-daniel-in-colombia

Madagaskar Røde Kors

Det er første gang vi utveksler med Madagaskar Røde Kors, og vi ser fram til oppstarten av dette samarbeidet.

Ungdomsdelegatene til Nord-Trøndelag fra Madagaskar

Maeva Nancy Razafindrakoto (f. 1994) er fra Bongolava, Madagaskar. Maeva har fem år som frivillig bak seg. Da hun er opptatt av utdanning har hun vært aktiv i aktiviteter med barn og ungdommer, som å tilby gratis utdanning til mennesker som har hatt behov for det, og helse forebyggende kampanjer rettet mot barn med for eksempel viktigheten av håndvask for forebygging av sykdommer. Hun har også tilrettelagt for sportsaktiviteter som en måte å forebygge at unge misbruker alkohol og narkotika. Hun har vært aktiv som leder for ungdom i Røde Kors i sin region fra 2011-2012. Videre har hun gjort aktiviteter sammen med andre frivillige i både fransk og spansk i løpet av de siste årene.

Aina Jonathan Andriasolonirina (f. 1994) kommer fra Analamanga regionen i Madagaskar. Han har de siste to årene som frivillig i Røde Kors hatt fokus på førstehjelp, ungdomsaktiviteter og hatt ansvar for kommunikasjon av eventer og av Røde Kors arbeidet i regionen han er frivillig i. Han har erfaring med å organisere ungdomsaktiviteter og deltatt i alle aktivitetene Madagaskar Røde Kors Ungdom har hatt den siste tiden som eksempelvis er teater, karneval, promotere håndvask blant unge og workshop.

Følg dem på bloggen: http://www.ydep.no/maeva-aina-in-nordtrndelag/

Ungdomsdelegatene til Madagaskar fra Norge

Kristina og Maria er ungdomsdelegatene som skal fra Norge til Madagaskar, nærmere bestemt Bongolava distriktet på Madagaskar. De skal blant annet jobbe med å kartlegge behov i lokalsamfunnet, workshops, kommunikasjon og lederskapsutvikling blant unge, og rekruttering.Kristina er 25 år, og er fra Tønsberg, Norge. Hun har 12 års frivillig erfaring, og har de siste tre årene vært med i Oslo Røde Kors sin aktivitet “Rett til å bli sett”, hvor hun har jobbet med forebyggende arbeid for mulige ofre for menneskehandel. Hun har også jobbet for Norges Røde Kors som psykososial støtte-delegat for nylig ankomne asylsøkere. Kristina har bakgrunn innen administrasjon og ledelse og utviklingsstudier. Kristina har fått internasjonal erfaring fra 7 ulike afrikanske land gjennom frivillig arbeid, studier og utvekslingsprogrammer.

Maria er 24 år gammel fra Jessheim, Norge. Hun har bakgrunn fra internasjonale studier og utviklingsstudier fra Oslo, Tyskland og Vietnam. Maria har 7 års frivillig erfaring med seg fra Røde Kors, både fra lokalt, distrikt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Hennes primære fokusområder er innen internasjonal humanitær rett, organisasjonsutvikling, internasjonalt distriktsamarbeid og hun har også vært frivillig i ulike migrasjonsprogrammer.

Følg dem på bloggen: http://www.ydep.no/maria-kristina-in-madagascar/