- Flyktningkompis styrker samfunnet

Flyktningkompis seiler opp som et av våre største prosjekter. Nå blir aktiviteten startet i 14 av 19 Røde Kors-distrikter.

En ny rapport viser svært positive tall for vår nye aktivitet. Siden desember 2016 og til juni 2017 har 14 av 19 distrikter startet forberedelser for Flyktningkompis. Målet er å starte aktivitet og kompisgrupper i 32 lokalforeninger innen 2018. 

Per i dag har vi nådd ut til 1253 personer fra målgruppen med informasjon om Flyktningkompis. 41 kompiskvelder har blitt arrangert, 171 frivillige har fullført Flyktningkompis-kurset, og 145 av disse er aktive frivillige. 31 kompisgrupper har blitt etablert, og 124 enslige mindreårige asylsøkere og unge flyktninger har blitt direkte koblet tl norsk ungdom gjennom disse gruppene.

15 år gamle Dorthea Bruås er leder i Haugesund Røde Kors Ungdom og er med i ressursgruppa for Flyktningkompis i Rogaland Røde Kors. Hun forteller en suksesshistorie om lokale koblinger.

- Flyktningkompis styrker samfunnet på flere måter, sier Dorthea.

- Aktiviteten er ikke bare med på å hjelpe flyktninger til å integrere seg i lokalsamfunnet og føle seg mer velkomne, den er også med på å fjerne fremmedfrykten og fordommene hos nordmenn.

Deltagerne får også et innblikk i norsk kultur, norske normer og det norske samfunnet gjennom de frivillige. Dette gjør integreringsprosessen lettere, mener Dorthea.

- De frivillige blir også mer reflekterte gjennom aktiviteten. De får se samfunnet sitt gjennom deltagernes øyne, og får et innblikk i deltagernes kultur og normer.

Denne gjensidige relasjonen er aktivitetens nøkkelkonsept - likeverd og gjensidighet er kjerneverdier.

Dorthea er ikke i tvil om hva som er viktigst for de som ønsker å involvere seg i Flyktningkompis:

- Et tips til de som ønsker seg en kompis eller å være en kompis er å være inkluderende!

Fotball som integreringsmetode

17 år gamle Nahom fra Eritrea har vært i Norge i ett og et halvt år, og involverte seg i Flyktningkompis' underprosjekt Fotballkompis for å møte nye venner. Han tror prosjektet har hjulpet ham med det norske språket, og gleder seg til å delta i Norway Cup med laget.

 

- Jeg ble med i Fotballkompis for å møte flere folk, få nye venner, og selvsagt vinne Norway Cup! sier han.

Nahom, som har lyst å bli elektriker i framtiden, spilte mye fotball i hjemlandet, og spiller nå høyreback på laget som skal til Norway Cup. Han setter pris på sjansen til å spille fotball som en måte å bli bedre integrert i det norske samfunnet.

- Vi på laget møtes også utenfor banen, sosialiserer og spiller biljard. En god kompis er en person du kan stole på, en som er villig til å hjelpe deg med forskjellige problemer, og som kan holde hemmelighet, sier han, og legger til at han selv er en god og tålmodig kompis.