Tre unge frivillige i sekkeløp på Landsleir 2016

Prosjektgruppe for Landsleir 2017

Vil du være med på å planlegge, forme og gjennomføre årets Landsleir for Røde Kors Ungdom?

Vi etablerer nå en prosjektgruppe som skal sitte i førersetet for årets herligste happening, Landsleir på Gulsrud 5.-9.juli! Prosjektgruppen skal bestå av flere frivillige med ulike ansvarsområder. Det vil bli flere utlysninger for gruppa, i denne omgang søker vi etter fagprogramansvarlig, ansvarlig for sosialt program, kommunikasjonsanvarlig og beredskapsansvarlig.

Fagprogramansvarlig må brenne for å sette sammen et sterkt faglig program som skal dekke alle fagområdene til Røde Kors Ungdom og hele vår målgruppe. Den som får denne rollen vil jobbe tett sammen med ansatte, kursholdere, resten av prosjektgruppe, prosjektleder for Landsleir, med fler. Personen må ha god kjennskap til Røde Kors Ungdoms fagområder og være løsningsorientert. Det vil telle positivt med erfaring som kursholder for Røde Kors og Røde Kors Ungdom

Ansvarlig for sosialt program må ønske å strebe etter et allsidig og inkluderende sosialt program til leiren vår. Personen må ha ledererfaring fra liknende arrangement og være kreativ samt strukturert. Den som får denne rollen vil jobbe tett sammen med andre frivillige, prosjektgruppa, ansatte, prosjektleder med fler. Erfaring med Røde Kors Ungdom Landsleir vil telle positivt.

Kommunikasjonsanvarlig vil jobbe for at alle har det de trenger av informasjon til enhver tid. Det ligger også under dette ansvarsområdet å jobbe med rekruttering av frivillige og deltakere til leir, samt arbeid med sosiale media. Denne personen vil jobbe tett med prosjektgruppa, andre frivillige, ansatte, prosjektleder med fler. Gode kommunikasjonsferdigheter, ferdigheter innen foto/film og erfaring innen informasjon vil telle positivt. Erfaring og god kjennskap til Røde Kors og Røde Kors Ungdom vil telle positivt.

Beredskapsansvarlig vil jobbe for at alle har det trygt og trives på leir. Personen vil lede både et psykososialt team og et beredskapsteam. Det er en forutsettning at du har beredskapserfaring fra Røde Kors og kjennskap til det lokale hjelpekorpset samt forholdene på Gulsrud. Personen med dette ansvarsområdet vil jobbe tett med andre frivillige, lokalt hjelpekorps, prosjektgruppen, ansatte, leirstedet med flere. Erfaring med Røde Kors Ungdom Landsleir vil telle positivt.

Sammen skal vi lage tidenes sommereventyr og arbeidet vil starte snart! Gruppen vil jobbe tett sammen og en må påberegne en god del tid og energi på dette givende arbeidet både før, under og etter leir. Det er derfor en fordel om du bor I nærheten av Oslo. Vi håper at du vil søke! Har du spørsmål? Kontakt prosjektleder Marit H.E. Mathiesen på marit.mathiesen@gmail.com, hun skal lede prosjektgruppen. Du kan også ringe til organisasjonsrådgiver Lotte Katborg Grønning, tlf.: 40046301 med spørsmål.

Søknadsfristen for disse første fire rollene i prosjektgruppa er 19. Februar 2017. Send en søknad til den stillingen du ønsker deg på max en side til: lotte.katborg.gronning@redcross.no og fortell oss hvorfor akkurat du burde ha det ansvarsområdet du søker på.

Det vil bli utlyst flere roller i prosjektgruppa på et senere tidspunkt. Dessuten vil vi trenge flere frivillige til mange ulike oppgaver, som vi vil rekruttere ved en senere anledning. Enn så lenge er det bare å glede seg til leir, det gjør vi!