Stort gruppebilde fra Landsleir 2017 på Gulsrud Vis bildetekst
Foto: Sverre Ø. Eikill

Prosjektgruppe for Landsleir 2018

Vil du være med på å skape årets beste opplevelse for Røde Kors Ungdom-frivillige?

Røde Kors Ungdom søker frivillige som vil bidra til å planlegge, forme og gjennomføre Landsleir på Gulsrud 4. - 8. juli 2018.

Målet med landsleir er erfaringsutveksling mellom frivillige, en møteplass hvor frivillige kan knytte kontakt, øke kunnskapen om Røde Kors Ungdoms fagområder og bli inspirert til lokal humanitær aktivitet. Prosjektgruppen skal planlegge sosialt og faglig program for leiren og vurdere hvordan vi på best mulig måte kan organisere gjennomføringen av leir.

Prosjektgruppen vil få støtte fra ansatte i Norges Røde Kors. Vi ønsker en gruppe på fire personer som, basert på kompetanse og erfaring, vil fordele roller og ansvarsområder seg imellom. På første møte vil vi se på evalueringene fra i fjor, hvordan vi kan videreføre det som fungerte bra og forbedre det som trengs for å lage en super leir.

Vi søker frivillige som har noen av følgende kompetanser:

  • God kjennskap til Røde Kors Ungdoms fagområder og aktiviteter
  • Tidligere erfaring med å gjennomføre landsleir eller andre større arrangement
  • Kompetanse som kursholder eller aktivitetsleder
  • Tidligere arbeid med rekruttering og/eller promotering
  • Erfaring med logistikk

Vi søker frivillige som har noen av følgende egenskaper:

  • Ansvarsfull
  • Kreativ
  • Sosial
  • Strukturert
  • Løsningsorientert

Søknadsfristen er 14.01.2018. Søknad og CV sendes til rachel.stolan@redcross.no, rådgiver i Røde Kors Ungdom. For mer informasjon ta kontakt på tlf. 941 40 914.