ICAN pris 2020 til nettside 50%_ Vis bildetekst
Foto: ICAN Norge

Røde Kors Ungdom er Årets Radioaktivist

Røde Kors Ungdom tildeles prisen Årets Radioaktivist. Prisen deles ut av Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) i Norge til en aktør som har vist spesielt stort engasjement for en verden fri for atomvåpen og for norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud.

Røde Kors Ungdom har i 2019 og i 2020 igjen tatt opp den viktige kampen mot en atomvåpenfri verden og er en tydelig ung stemme i kampen mot atomvåpen, står det i begrunnelsen fra ICAN Norge.

"Atomvåpen representerer en av de aller største truslene for menneskeheten og vårt miljø. De uakseptable humanitære konsekvensene og atomvåpens manglende evne til å skille mellom sivile og stridende er hovedgrunnen for at arbeidet mot en atomvåpenfri verden er så utrolig viktig", sier Solveig Ugland, leder i Røde Kors Ungdom.

24. oktober ratifiserte stat nummer 50 FNs atomvåpenforbud. Dette er det nødvendige antallet av stater for at avtalen skal tre i kraft. Avtalen trer i kraft 22. januar 2021 og fra da vil alle aktiviteter relatert til atomvåpen bli forbudt etter internasjonal lov. 

"Atomvåpenforbudet er det beste verktøyet vi har for å nå en verden fri for atomvåpen," sier Ugland.

Det betyr svært mye for oss i Røde Kors Ungdom å bli tildelt denne prisen for vårt arbeid mot en atomvåpenfri verden. Vi har jobbet lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å spre kunnskap og forståelse for de alvorlige humanitære konsekvensene ved atomvåpen.

Diplom fra ICAN

¨Jeg vil takke tidligere Landsrådsleder Robert Flobergseter for hans innsats i dette arbeidet. Sammen med Landsrådet og våre frivillige i Røde Kors Ungdom har vi igjen satt søkelyset på de katastrofale ødeleggelsene ved bruk av atomvåpen. Sammen skal vi fortsette å jobbe for å skape oppslutning og etterlevelse av forbudet når det trer i kraft 22. januar 2021. Det er nå vi velger hvilken side av historien vi vil stå på," avslutter Ugland.