Ung gutt ser på dødt dyr i gjørme Vis bildetekst
Foto: ICRC

Røde Kors Ungdom setter retning for styrket respons på klimakrisen i Røde Kors

Røde Kors Ungdom har under Røde Kors sitt landsmøte i helgen fått gjennomslag for at Røde Kors i Norge skal redusere eget klima- og miljøavtrykk og være den humanitære stemmen i nasjonale og internasjonale forhandlinger om klimakrisen.

Røde Kors har som oppgave å avdekke, hindre og lindre nød og lidelse. Kan vi gjøre det uten å være aktivt engasjert i å stanse det som forårsaker klimaendringene? Dette var ungdomsorganisasjonens spørsmål til den digitale landsmøtesalen.

Røde Kors Ungdom har jobbet målrettet med strategiske innspill for å gjøre Røde Kors til en mer bærekraftig organisasjon. Ungdomsorganisasjonen skulle ved et ordinært landsmøte fremme en resolusjon med tittel Klimainnsats i dag redder liv i morgen. Det digitale møtet behandlet ikke innkomne saker, og ungdomsorganisasjonen jobbet under landsmøtet i helgen med å implementere poengene i Hovedprogrammet som er organisasjonens 3-årige strategi.

Blant annet fikk ungdomsorganisasjonen medhold i å styrke respons på klimakrisen gjennom våre programmer, redusere eget klima- og miljøavtrykk, og vedta politikk for å påvirke beslutningstakere i å handle på en måte som hindrer og reduserer de humanitære konsekvensene av klimaendringene.

AU til nettside 80%
Sitat fra Arbeidsutvalget til Landsrådet for Røde Kors Ungdom: I Røde Kors har vi mange tusen frivillige over hele landet som er vant med å finne løsninger på situasjoner som andre mener er umulige. Vi er stolte for at Røde Kors bidrar aktivt for at klimakrisen skal bli mindre med årene, og ikke større! sier arbeidsutvalget til Landsrådet for Røde Kors Ungdom, fra venstre; Robert Flobergseter (leder), Andrea Kristin Edlund (politisk nestleder) og Yosef Ihdego (organisatorisk nestleder)