Medlemmer til internasjonalt utvalg søkes

Har du lyst til å jobbe med internasjonale spørsmål i Røde Kors Ungdom? Nå har du muligheten til å bli med i vårt internasjonale utvalg.

Røde Kors Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Norges Røde Kors for ungdom mellom 13 og 30 år. Organisasjonen jobber for å løse humanitære utfordringer blant ungdom, og er en del av verdens største humanitære bevegelse, med over 100 millioner frivillige globalt. Røde Kors Ungdom jobber for å sette viktige internasjonale humanitære utfordringer på dagsorden i bevegelsen og å forme organisasjonens politiske standpunkt overfor nasjonale og internasjonale myndigheter. Organisasjonen jobber også direkte med å påvirke internasjonale prosesser.

Vi søker fire til fem medlemmer til internasjonalt utvalget, som arbeider med viktige internasjonale organisasjonspolitiske spørsmål, med særlig fokus på hvordan Røde Kors Ungdom kan styrke ungdomsdemokratiet og skape sterkere ungdomsnettverk i Røde Kors og Røde halvmåne bevegelsen. Utvalget sitter i et år, og velger egen leder.

Utvalget er et rådgivende organ for landsrådet i Røde Kors Ungdom, som skal bistå landsrådet i å sørge for at organisasjonen oppnår sine målsetninger som vedtatt i strategi for Røde Kors Ungdom og i politisk plattform. Dette vil blant annet innebære å bistå landsrådet i å utarbeide en plan for landsrådets internasjonale arbeid, samt assistere landsrådet i konkrete internasjonale oppgaver. Arbeidsoppgavene inkluderer:

- Rådgi landsrådet i hvordan få gjennomslag for Røde Kors Ungdom sine mål skissert opp i strategien for Røde Kors Ungdom og politisk plattform internasjonalt
- Forberede representanter for Røde Kors Ungdom som skal på internasjonale møter/arenaer
- Holde landsrådet oppdatert på hvilke relevante politiske prosesser som foregår internasjonalt
- Bistå landsrådet i sitt arbeid med den internasjonale Røde Kors og Røde halvmåne bevegelsen, herunder nettverksbygging og svare på høringer og lignende relevant for Røde Kors Ungdom

Utvalget rapporterer til Landsrådet. Det er i utgangspunktet Landsrådet som representerer Røde Kors Ungdom internasjonalt, men i enkelte tilfeller kan også medlemmer av internasjonalt utvalg bli forespurt om å fylle en slik funksjon. Politisk nestleder er kontaktperson i Landsrådet og vil være en del av utvalget.
I 2016 har utvalget blant annet vært representert på EYCM, et Europeisk Nettverksmøte, arrangert seminar om utviklingen av humanitært arbeid (les om seminaret her), arrangert et internasjonalt besøk og sidemøte i forbindelse med Sentral Ungdomskonferanse og forbereder seg nå på Bevegelsens General Assembly som blir avholdt i desember 2017.

For å være med i internasjonalt utvalg bør du være engasjert, mellom 13 og 30 år med organisasjonserfaring og kompetanse om internasjonal politikk. Vi er spesielt ute etter noen som kjenner godt til Røde Kors Ungdom og vårt arbeid.

Søknad sendes Ingunn Helene Landsend Monsen på ingunn.monsen@redcross.no, innen fredag 6. januar 2017. I søknaden skriver du litt om deg selv, hva slags kompetanse og erfaring du har, og hvorfor du passer til, og ønsker, å være med i utvalget. Vi søker både medlemmer og leder, derfor ber vi deg spesifisere i søknaden dersom du er interessert i å være leder for utvalget.