Seminar om humanitære tendenser

Antallet som trenger humanitær hjelp har de siste 10 årene økt fra 30 til 130 millioner. Hvordan har behovet og hjelpen endret seg? Det snakket vi om på Verdensseminaret 1. november.

De siste 40 årene har vi gått fra 3,5 til 7 milliarder mennesker. Vi ser en økt mobilitet, og med det urbanisering. DFet er økende grad av forskjeller mellom rik og fattig. 2 milliarder mennesker lever nå i stater hvor utviklingen er preget av ustabilitet, vold og konflikt, ifølge tall fra IMF.

Røde Kors Ungdom inviterte 1. november humanitære organisasjoner og forskere til å dele sine erfaringer og sin kunnskap på et seminar på Universitetet i Oslo. Vi ønsket å utforske hva som har vært endringene i hvordan man driver humanitær hjelp, samt hva som prioriteres. I tillegg ville vi se om det har vært noen endring i behovet for humanitær hjelp. Vi ønsket å se på veien videre for humanitær hjelp, muligheten for bedring og å kunne nå ut til flere, mer effektivt.

Sentrale temaer var flyktningsituasjonen, komplekse konflikter og klimarelaterte humanitære katastrofer. Teknologi, kontant-overføring og mer ansvar til lokale hjelpearbeidere var det også mye snakk om. Det ble også snakket om FN sine fredsbevarende tropper, og deres mandater som nå blir mer politiske. Det globale konfliktbildet har også endret seg, sivil lidelse er nå en villet strategi. Videre var Kristin Bergtora Sandvik et friskt pust i diskusjonen og stilte spørsmål ved hvordan vi blåser opp «kriser!», og representerte forskning bra med en kritisk stemme i debatten. Alt i alt var dette en lærerik debatt som ga en god oversikt over tendenser i humanitært arbeid og humanitære behov.

Kristin Bergtora
Kristin Bergtora Sandvik. Begge foto: Balder Bryn Morsund

I panelet satt følgende:
Erik Abild, Flyktninghjelpen
Kristin Bergtora Sandvik, PRIO
John Karlsrud, NUPI
Hilde Frafjord Johnson, KrF, (tidligere utviklingsminister og FNs spesialutsending til Sør-Sudan)
Ordstyrer: Hanne Mathisen, Røde Kors

Seminaret ble arrangert i samarbeid med SAIH – Studentene og akademikernes internasjonale hjelpefond og SUM – Senter for Utvikling og Miljø, som en del av deres seminarrekke denne høsten, kalt Verdensseminar. I Røde Kors Ungdom var det internasjonalt utvalg som hadde ansvar for seminaret.