Fire barn med plakater Vis bildetekst
Kors på halsen

Vi må opprettholde og styrke hjelpetilbudene for barn og unge

I disse koronatider har nesten alle barn og unge en ny hverdag. En ny hverdag som kanskje betyr nye utfordringer som de ikke har møtt på før. Dette er en av de første gangene i vår tid at vår generasjon opplever en hendelse som endrer hele samfunnet som vi er kjent med. Dette medbringer følelser av usikkerhet og forvirring.

Da er det viktig at barn og unge har noe som er stabilt i hverdagen og som kan føre til en følelse av trygghet. For det er flere barn og unge som nå opplever økt stress og press. Flere barn og unge som opplever ensomhet og ekskludering på nye arenaer. Da er det viktig at de har muligheten til å fortelle det til noen som hører på dem og tar det på alvor.

De siste ukene har hjelpetilbudene som finnes i landet blitt nedringt av barn og unge som opplever å ha det vanskelig. Dette er hjelpetilbud som fra før av har det vanskelig å møte alle barn og unge som tar kontakt.

Røde Kors sitt samtaletilbud, Kors på Halsen er et av disse hjelpetilbudene for barn og unge. Det er et dialogtilbud på telefon, chat og mail for alle opp til 18 år. Det har åpent fra mandag til fredag, fra 14 til 22 og er et tilbud for barn og unge i hele Norge. Kors på Halsen ønsker å være et trygt og forutsigbart tilbud til barn. I 2019 hadde Kors på halsen totalt 32 134 henvendelser fra barn og unge. (Årsrapport 2019)

Røde Kors Ungdom sin bekymring er først og fremst rettet mot barn som allerede før korona, var i en vanskelig situasjon. Dette blir vanskeligere i dag når mange barn og unge er nødt til å være hjemme. Ifølge Kors på Halsen er det mange barn og unge som rapportere om den nye hverdagen og hvordan den er. Mange forteller at det er vanskelig å være hjemme med familien, og at de må tilbringe mer tid i utrygge hjem. Men de fleste som tar kontakt med Kors på halsen snakker om det de ellers snakker om.

I disse dager er det flere som trenger noen å snakke med. Som et resultat av den økende pågangen fra barn og unge har Kors på Halsen sett behovet for å utvide åpningstider og bemanning. Kors på halsen får mange henvendelser, men har kapasitet til å ta imot flere. Behovet er så stort i dag, at Kors på Halsen fra og med 28 mars, har nå åpent hver dag, til og med lørdag og søndag fra 14 til 22. Samtidig er det flere andre hjelpetilbud som har sett seg nødt til å gjøre dette.

I påskeuken hadde Kors på Halsen over 650 samtaler med barn og unge. Det er en økning fra fjorårets påske, sier leder for Kors på Halsen, Nelli Kongshaug. Det er ikke rart når påsken har vært annerledes for mange barn og unge.

Den økende pågangen handler ikke konkret om korona, kun 24 av de 650 samtalene handlet direkte om korona. Den økende pågangen skyldes henvendelser om forhold som forsterkes og nye forhold som har oppstått som følge av den nye hverdagen.

Det at flere barn og unge tar kontakt med hjelpetilbudene, demonstrerer hvilken viktig funksjon de har i samfunnet vårt. I en fremtid som kanskje blir vanskeligere for barn og unge. Da er det viktig at vi opprettholder og styrker hjelpetilbudene, sånn at de er der for de barn og unge som har behov og setter stor pris på dem. Spesielt i denne spesielle koronatiden, der de vanlige hjelpeapparatene som lærere og trenere ikke lenger er tilgjengelig på samme måte.

Det kommer bra ting ut av dårlige ting også. Det som kan komme ut av denne situasjonen som vi nå er i, er at samfunnet ser det store behovet hjelpetjenestene møter med å svare barn og unge. Økt støtte gir mulighet for stabilitet og forutsigbarhet for tjenestene og målgruppen. At samfunnet ser hvor viktig det er å opprettholde og styrke alle de etablerte hjelpetjenestene for alle barn og unge.