Illustrasjon med to mennesker som holder rundt hverandre og et hjerte formet som en sol Vis bildetekst
Illustrasjonsbilde

Vi må skape mer åpenhet rundt tanker om selvmord

Hendelsesrapporten til Røde Kors for 2020 viser at det har vært en stor økning i antall leteaksjoner etter mennesker som ønsker å ta sitt eget liv. Det har vært en tredobling siden 2017, og en økning på over 50 prosent siden 2019. Totalt ble det gjennomført 1.601 søk og redningsaksjoner i 2020 av Røde Kors. Av disse var 138 i kategorien «økt selvmordsfare». Det tilsier at mer enn hver tiende leteaksjon er på grunn av selvmordsfare. En så drastisk økning er bekymrende og kan indikere at noe veldig alvorlig skjer i samfunnet vårt. Vi må ta grep for å forhindre at antallet på denne type leteaksjoner fortsetter å stige.   

I 2016 ble selvmord den fremste dødsårsaken blant unge mellom 15 og 29 år ifølge Dødsårsaksregisteret. Frem til 2020 har død ved selvmord vært en av de fremste dødsårsakene blant unge i Norge. Røde Kors Ungdom ser med bekymring på at så mange unge opplever livet så mørkt og tungt at det fremstår som en løsning å forlate det. Vi er også veldig bekymret for antallet på unge som går rundt med tanker om selvmord, uten at de snakker med noen om disse. Vi vet at det er høye tall på hvor mange som forsøker å ta sitt eget liv. Hvorfor er det så vanskelig å kjenne til om noen rundt oss har slike tanker? Hva er det som gjør at unge holder på dette helt alene? Vi i Røde Kors Ungdom ønsker mer åpenhet rundt selvmord for å nettopp forebygge selvmord. Vi mener åpenhet kan bidra til å redusere tallet på både selvmordsforsøk og antall selvmord i Norge.  

¨Som ungdom selv, har jeg ofte opplev at jeg personlig, eller venner rundt meg, ikke skal bry andre om de vanskelige tankene og følelsene. 

Det er skremmende hvor lett det er å bli sittende med negative tanker helt alene, uten å være åpen om det til menneskene rundt seg. Faktorer som utenforskap og isolasjon, som mange har kjent på i 2020, kan være med på å forsterke disse negative tankene, som i verste fall kan føre til selvmordstanker og handlinger basert på det. Ved å la slike tanker leve i stillhet blir det en barriere som blir vanskeligere og vanskeligere å bryte ned. Terskelen for å føles seg trygg på å snakke om slik tanker og følelser, kan oppleves som høyere. Samtidig kan det bli vanskeligere å tørre å spørre de tøffe spørsmålene til en venn eller noen i familien som du tror sliter.

Kjenner du noen som strever med selvmordstanker?

 På nettsiden til NSSF  finner du livsviktig informasjon om hvordan du kan hjelpe noen som har slike tanker.


Det er flere i dag som tar kontakt med samtaletilbudet il Røde Kors, Kors på Halsen, enn noen gang. Dette kan indikere at mange unge opplever at de ikke har noen andre å gå til. I 2020 snakket frivillige hos Kors på Halsen med 21.479 barn og unge under 18 år. Temaene som har blitt tatt opp har blitt stadig tyngre, og samtalene har blitt lengre. Dette er et tegn på at flere barn og unge sitter inne med tunge tanker som de ikke deler med andre. Hos Kors på Halsen er ett av de mest omtalte temaet barn og unge tar opp, selvmord. Kors på Halsen tørr å snakke om tunge tanker og selvmord når unge tar kontakt. Gjennom Kors på Halsen får unge noen som lytter, de møter åpenhet og forståelse. Dette samtaletilbudet gir unge en mulighet for å få delt sine tanker med noen, og lette på tyngden av å bære slik tanker alene.

I Røde Kors Ungdom bryr vi oss om å forebygge selvmordstanker og selvmordsforsøk. Vi ønsker å skape åpne og inkluderende arenaer hvor unge kan møte andre unge, og sammen skape positive relasjoner som kan forebygge elementer som kan forsterke selvmordstanker. Vi ønsker å forebygge ensomhet og utenforskap blant unge gjennom å arrangere gratis treffpunkt for alle unge i deres lokalmiljø i Norge. Gjennom felleskap og åpenhet ønsker vi å ta tak i de vanskelige samtalene og situasjonene som mange unge opplever. Sammen skal vi jobbe for at unge ikke føler seg alene.