Nytt landsråd for Røde Kors Ungdom valgt på Sentral Ungdomskonferanse 2017 Vis bildetekst
Foto: Sverre Ø. Eikill

Vil du ha et sentralt verv i Røde Kors Ungdom?

Røde Kors Ungdom søker varamedlemmer til landsråd og medlem og varamedlem til sentral valgkomite.

Røde Kors Ungdom søker kandidater til Landsråd (varemedlemmer)

Røde Kors Ungdom er en landsdekkende ungdomsorganisasjon bestående av frivillige og tillitsvalgte. Vi er en del av den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen og representerer ungdom i det internasjonale ungdomsdemokratiet.

Vi trenger frivillige til å:

 • Rådgi på vegne av frivillige og tillitsvalgte
 • Representere Røde Kors Ungdom

Når og hvor?

Landsrådet møtes til månedlige Landsrådsmøter i Oslo (Skype-deltagelse er mulig). I tillegg vil det være representasjons oppdrag og jevnlig kontakt med mellom rådes medlemmer og ansatte i organisasjonen. Vervet er 1-årig.

Hvordan organiseres oppgavene?

Som rådgivende organ på ungdomsfeltet påvirker og utfordrer Røde Kors Ungdom resten av organisasjonen. Vi sikrer unges medvirkning i Norges Røde Kors sitt humanitære arbeid på nasjonal og internasjonalt nivå.

Vi er på utkikk etter en kandidat til Røde Kors Ungdoms Landsråd som:

 • Sitter med et stort engasjement om å gjøre en forskjell for unge mennesker i Norge og i verden
 • Ønsker å representere og lede unge frivillige i Norges største humanitære organisasjon
 • Er mellom 15 og 30 år

Krav:

 • Må gjennom opplæring
 • Må være medlem i vår organisasjon

Mer om oppdraget:

Landsråd for Røde Kors Ungdom skal:

 • a) Videreutvikle og kvalitetssikre ungdomsorganisasjonens virksomhet i henhold til landsrådets handlingsplan og budsjett, og innenfor rammene av Røde Kors hovedprogram, strategi for Røde Kors Ungdom og vedtekter for Røde Kors Ungdom.
 • b) Rådgi, veilede og følge opp alle distriktsråd i Røde Kors Ungdom.
 • c) Bistå distriktsrådene i arrangering av distriktenes ungdomskonferanse.
 • d) Årlig arrangere og innkalle til Sentral ungdomskonferanse.
 • e) Tilrettelegge for erfaringsutveksling og kompetansebygging gjennom å årlig invitere til ulike nasjonale samlinger.
 • f) Representere Røde Kors Ungdom nasjonalt og internt i Røde Kors.
 • g) Påvirke beslutningstakere i henhold til Røde Kors Ungdoms politiske plattform.
 • h) Gi faglige innspill og anbefalinger knyttet til ungdomsaktiviteter i organisasjonen, gjennom Røde Kors Landsstyret, sekretariatet og ulike sentrale og nasjonale utvalg.

Det er opp til landsrådet selv hvordan arbeidet organiseres og ansvar fordeles.

Send søknad og cv til: valgkomite@live.no. Merk e-posten med Landsråd. Søknadsfrist er 30. november.

 

Røde Kors Ungdom søker kandidater til Sentral Valgkomite (medlem og varamedlem)

Valgkomitéen har ansvar for at det kommende Landsrådet blir så godt og mangfoldig sammensatt at det kan løse sine oppgaver på en best mulig måte.

Vi trenger frivillige til å:

 • Rekruttere
 • Intervjue

Når og hvor?

Valgkomite bestemmer selv hyppigheten av sine møter (Skype deltagelse er mulig). I tillegg til møtevirksomhet og intervjuer vil det være jevnlig kontakt med mellom komiteens medlemmer og ansatte i organisasjonen. Vervet er 1 årig,

Hvordan organiseres oppgavene?

Komiteen setter selv opp egne møter (Skype deltagelse er mulig) Avtaler tid for å intervjue med kandidater og gjennomfører intervjuene Deltar på valgdagen

Vi er på utkikk etter en kandidat til Sentral Valgkomite som:

 • Sitter med et stort engasjement om å gjøre en forskjell for unge mennesker i Norge og i verden
 • Er mellom 15 og 30 år

Krav:

 • Må gjennom opplæring
 • Må være medlem i vår organisasjon

Mer om oppdraget:

En valgkomité har ansvar for at det kommende styret blir så godt og mangfoldig sammensatt at det kan løse sine oppgaver på en best mulig måte, se § 8 Bestemmelser for valg i Røde Kors.1 Valgkomiteen:

 • er ansvarlig overfor årsmøtet
 • skal innstille egnede kandidater for valg på årsmøtet/valgmøtet
 • skal sikre mangfold blant tillitsvalgte
 • skal forberede kandidatene på hva som venter dem av å sitte i et styre
 • skal praktisk tilrettelegge for valget
 • skal gi delegatene relevant informasjon om kandidatene og valgkomiteens innstilling

Send søknad og cv til: valgkomite@live.no. Merk e-posten med Valgkomite. Søknadsfrist er 30. november.