Søk om å bli ungdomsdelegat

Her kan du lese praktisk info om søknadsprosessen.

Du må ha minst ett års erfaring som frivillig i Røde Kors Ungdom / Røde Kors, ha god fysisk og psykisk helse, ha gode muntlige og skriftlige kunnskaper i engelsk. I første omgang søker du på opptakskurset YBTC.

Steg 1: Erfaring fra frivillig arbeid

For å bli ungdomsdelegat, forventer vi at du har minst ett års erfaring fra frivillig arbeid i Røde Kors. Er du ikke frivillig i dag, kan du lese mer om våre aktiviteter og bli frivillig. Du må også ha medlemsskap i Norges Røde Kors. Frivillige erfaringer fra andre organisasjoner er selvsagt også positivt.

Steg 2: Skriv skriftlig søknad og send med oppdatert CV

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Steg 3: Vurdering

Referansesjekk
Vi ber deg om å oppgi 2-3 referanser, hvorav minst én må være fra Røde Kors. Røde Kors-referansen kan være skriftlig, og fortelle kort om hva du har gjort i Røde Kors. Denne kan sendes direkte til programkoordinator på ungdomsdelegatprogrammet: Juma,  knowlden.ochieng@redcross.no. Hvis du har en tidligere arbeidsgiver er det fint om denne kan være referanse for deg. Referansen bør ikke være i familie med deg og heller ikke en nær venn.

Steg 4: Elektronisk opplæring

Etter telefonintervjuet vil aktuelle kandidater få beskjed om at de får delta på videre kursing. Kursdeltakerne må gjennomføre det elektroniske opplæringsprogrammet ”World of Red Cross and Red Crescent” (WORC), som gir en innføring til Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen.

Steg 5: Deltakelse på Youth basic training course (YTBC)

Deltakere som har gjennomført den elektroniske opplæringen (WORC) får delta videre Youth basic training course (YBTC). Dette avholdes en gang i året (mars/april), med deltakere fra Norge og samarbeidslandene. Kurset består av intensive dager der du får dele dine kunnskaper og erfaringer fra Røde Kors-arbeid, lære om hvordan Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreninger arbeider og samarbeider internasjonalt, ser på kulturforståelse, lærer om Internasjonal Humanitær Rett, konfliktløsning og informasjon- og kommunikasjonsarbeid. Kurset tar også for seg deltakende metoder, og utfordringer ved det å jobbe i utlandet. Kost, losji og reiseutgifter dekkes.

Steg 6: Rekruttering til ungdomsdelegatoppdrag

På bakgrunn av forespeilede arbeidsoppgaver i nasjonalforeningene vi sender ungdomsdelegater til, velges egnede ungdomsdelegater (som har skrevet søknad og deltatt på kurs) til å reise og jobbe frivillig i den aktuelle søsterforeningen av Røde Kors eller Røde Halvmåne i utlandet.