Spørsmål og svar

Her finner du de vanligste spørsmålene og svarene om ungdomsdelegatprogrammet.

Jeg er under 21, men har veldig lyst til å søke, hva gjør jeg?

Vær frivillig i flere aktiviteter, engasjer deg i distriktsråd og andre Røde Kors Ungdom-aktiviteter eller andre aktiviteter i Røde Kors. Da stiller du sterkere når du blir gammel nok til å søke.

Jeg er redd for at jeg ikke har nok frivillig-erfaring fra Røde Kors, hva gjør jeg?

Kravet om å ha vært frivillig i Røde Kors i minst ett år er viktig for programmet fordi det gjør oss sikre på at ungdomsdelegatene vi sender ut har kjennskap til hva det vil si å gjøre en frivillig innsats for verdens største frivillige organisasjon. Det betyr imidlertid ikke at du må ha en fullstendig kunnskap om alle aktiviteter innen Røde Kors, eller at du må ha sittet i et styre.

Min frivillig-erfaring er fra hjelpekorps/besøksvenn/flyktningguide etc., er det OK?

Kravet om å ha vært frivillig skiller ikke mellom å ha vært frivillig i Røde Kors Ungdom eller andre deler av organisasjonen.

Jeg er ikke i Norge under YBTC, men vil likevel søke, hva gjør jeg?

Å ha deltatt på YBTC er en forutsetning for å reise ut som ungdomsdelegat. Send oss likevel ditt søknadsskjema og kontaktinformasjon slik at vi kan ha deg i våre ungdomdelegatdatabase og kan kontakte deg ved en senere anledning.

Jeg får ikke tak i Røde Kors-referanser i tide før søknadsfristen, hva gjør jeg?

Send oss søknadsskjema til YBTC uten referanser, så vil vi ta kontakt for å hjelpe deg å innhente den nødvendige informasjonen du mangler.

Jeg har Røde Kors-erfaring fra utlandet, men ikke fra Norge, kan jeg likevel søke?

Vi godtar Røde Kors-erfaring fra utlandet, men vi oppfordrer søkere til å få erfaring fra og kjennskap til frivillig arbeid i Norge. Send inn en søknad eller send oss en mail med det du lurer på, så finner vi ut om din erfaring passer inn i ungdomsdelegatprogrammet.

Jeg er usikker på engelsk-kunnskapene mine, kan jeg fortsatt søke?

Engelsk er arbeidsspråket når du er ungdomsdelegat. Det vil si at du må være komfortabel med å bruke engelsk i det daglige både skriftlig og muntlig. Vi krever derimot ikke at engelsken skal være feilfri.

Jeg er usikker på fransk eller spansk-kunnskapene mine, kan jeg fortsatt søke?

Spansk er arbeidsspråket i Colombia og fransk er arbeidsspråket i Burundi. Det vil si at du må være komfortabel med å bruke fransk eller spansk i det daglige både skriftlig og muntlig om du ønsker og reise til et av disse landene. Vi krever derimot ikke at språket skal være feilfritt.

Jeg har kjæreste, kan han/hun komme på besøk når jeg er i utlandet?

Flere av våre tidligere ungdomsdelegater har hatt kjærester som har vært på besøk i løpet av utvekslingsåret. Besøket må godkjennes av vertslandet, og det må heller ikke vare for lenge eller skje for ofte. Det samme gjelder besøk fra familie og venner.

Har jeg mulighet til å reise hjem når man er ungdomsdelegat?

Man har mulighet til å reise hjem, men da på egen regning. I løpet av året har ungdomsdelegatene fra Norge krav på tre uker ferie de må ta når de er i utlandet (og to obligatoriske uker når de kommer hjem). Denne ferien oppfordrer vi ofte våre ungdomsdelegater til å bruke på å reise hjem for å få en avkobling fra livet som ungdomsdelegat.

Er det farlig å oppholde seg i noen av landene man kan reise til?

Røde Kors nasjonalforeningene vi samarbeider med er basert på nøye utvelgelse og sikkerheten er undersøkt når vi velger et land. Ungdomsdelegatene vil få en grundig sikkerhetsopplæring før de reiser til sine vertsdistrikt og følger et sikkerhetsreglement når de er ute i felt. Vi er trygge på at våre ungdomsdelegater er sikre i felt.

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt her? Send en mail til:
Juma, programkoordinator for ungdomsdelegatprogrammet: knowlden.ochieng@redcross.no eller ungdom@redcross.no.