Gi plass

Kampanje 2018- 2019 - Røde Kors Ungdom lanserer kampanjen Gi plass – et initiativ for å skape flere sosiale møteplasser for unge. Budskapet er enkelt; Gi ungdommen plass!

Illustrasjon av ung mann med kassegitar og rødt pannebånd omrisset av en firekantet sort grafisk strek og ordene gi plass

GI PLASS:

En kampanje i regi av Røde Kors Ungdom, med mål om å få politikere til å lovfeste sosiale møteplasser for unge i alle nærmiljø. Budskapet skal i første omgang engasjere ungdommen, samt vårt nettverk, med mål om at et flertall engasjerte ungdom og nærmiljøer igjen vil engasjere ungdomspolitikere og deretter politikere.

Hvorfor er vi bekymret?

I dag vokser 1 av 10 norske barn opp i familier med vedvarende lavinntekt. I et samfunn hvor det koster mer og mer å delta i det sosiale liv, blir disse barna frarøvet muligheten til deltakelse og sosial utvikling på lik linje med sine klassekamerater. Forskjellene har økt de siste årene.

Noen barn og unge står på siden av det sosiale fellesskapet med jevnaldrende. Barn og unges sosiale deltakelse er ikke bare viktig for livskvaliteten i oppvekstårene, det gir også en kompetanse som danner grunnlaget for deres fremtidige sosiale relasjoner.

Mål med kampanjen

Holdning: Vi ønsker åpenhet rundt at ungdom ofte behøver et sted å være, hvor de kan møte jevnaldrende og likesinnede og være seg selv. Ungdom trenger møteplasser fundert på åpenhet, inkludering og lav terskel.

Aktivitet: Røde Kors Ungdoms sosiale møteplasser er et svar på dette behovet. Kan vi starte enda mer aktivitet i enda flere Røde Kors-distrikter?

Politikk: Vi ønsker å støtte forslag om lovfesting av treffsteder for unge. Vi vil pushe politikerne til å se viktigheten av fritidsklubber og ungdomshus. Ungdom trenger et sted å være, og det trenger de som bestemmer å få høre!