Jeg er ENsom bryr meg

Kampanje 2013 - Over én av tre unge føler seg ensomme ofte eller av og til. Det er en tredjedel av alle unge i Norge.

Hvorfor denne kampanjen?

Ungdom er den aldersgruppen som føler mest ensomhet i Norge i dag. Over én av tre unge føler seg ensomme ofte eller av og til, ifølge en undersøkelse utført av Røde Kors og Ipsos.

Hva var kampanjens mål?

Med «Jeg er ENsom bryr meg» – kampanjen vil Røde Kors Ungdom at ensomhet ikke lenger skal være et ensomt problem. Å være åpen om ensomhet kan gjøre at problemet føles mindre.

Hva gjorde Røde Kors Ungdom for å oppnå målene?

Røde Kors Ungdom har stått på stand, snakket offentlig om ensomhet, twitret, blogget og delt ut “kontrakter” med samvittigheten, der enkeltpersoner lover å gjøre noen enkle tiltak for å glede andre.

Kontrakten var ment som et utgangspunkt for konstruktive samtaler om ensomhet og hva enkeltmennesket kan gjøre for de rundt seg og vil spille en nøkkelrolle i framføringen av budskapet i vår kampanje. I tillegg har Røde Kors Ungdom skapt åpne møteplasser der unge kan møte andre unge, og invitert til Røde Kors aktiviteter for engasjerte mellom 13 og 30 år.

Hvilke resultater fikk kampanjen?

Denne kampanjen fikk satt ung ensomhet på dagsordneen og ordet ble spredt både via alle våre frivllige og gjennom medieoppmerksomhet rundt saken både lokalt og nasjonalt. I tillegg gjennomføres mange åpne møteplasser der alle unge mellom 13 og 30 kan delta og samles rundt viktige tema. Rundt 4000 mennesker skrev under på en kontrakt med samvittigheten der de forpliktet seg til å gjøre noe for å inkludere mennesker de har rundt seg.

Hva kan jeg gjøre i dag?

Som frivillig i Røde Kors Ungdom kan du engasjere deg i ulike humanitære aktiviteter av og for ungdom, politisk arbeid og kampanjearbeid. Om man ønsker det, er det ikke noe problem å arbeide med tidligere kampanjer, men Røde Kors Ungdom har også aktuelle, nye kampanjen hvert år. Ikke nøl med å ta kontakt.