Leve ikke vente -  for en kortere og bedre ventetid på asylmottak

2014 - Vi ser i møtet med unge som bor på asylmottak at det kan være vanskelig å vente på at livet skal begynne. Ventetiden er ofte preget av, usikkerhet, uro, savn og en følelse av maktesløshet.

Røde Kors Ungdoms kampanje "LEVE IKKE VENTE" har to hovedmål:

1. Gjøre ventetiden på asylmottak bedre

Røde Kors Ungdom er til stede på asylmottak flere steder i landet for å drive aktiviteter for de unge som bor der. Hensikten med disse aktivitetene er å gjøre ventetiden litt lettere og mer innholdsrik. Vi får veldig gode tilbakemeldinger i møtene med beboerne på asylmottak som har stor glede av tilbudet. For å nå målet om å gjøre ventetiden på asylmottak bedre vil vi i kampanjeperioden starte aktivitet på flere asylmottak. Vi ønsker også flere frivillige til aktivitet på asylmottak for å gjøre tilbudene bedre og hyppigere der vi allerede er til stede.

2. Gjøre ventetiden på asylmottak kortere

Over 5000 personer med oppholdstillatelse bor fortsatt på asylmottak mens de venter på å få et hjem i en norsk kommune. Nå er problemet at flere kommuner enten ikke bosetter flyktninger, eller bosetter for få. Vi ønsker i denne kampanjeperioden å samle inn underskrifter i disse kommunene og legge fram en sak for det enkelte kommunestyre der vi ber om at de revurderer antall bosatte i kommunen og viser større hjerterom overfor dem som trenger et hjem og som trenger å starte livet.

Kampanjen for 2014 retter dermed blikket mot en spesielt sårbar gruppe i vårt samfunn, som vi mener har behov for vår støtte og for samfunnets forståelse og hjerterom.

Vanskelig ventetid

Vi ser i møtet med unge som bor på asylmottak at det kan være vanskelig å vente på at livet skal begynne. Ventetiden er ofte preget av, usikkerhet, uro, savn og en følelse av maktesløshet. Frivillige Ali Watti (29) i Røde Kors Ungdom har selv bodd på asylmottak og beskriver situasjonen slik:

"Jeg følte meg ensom og betydningsløs og brukte mye tid på å være sint på meg selv. Det er mange som har lignende erfaring som meg."