Press Pause - du er god nok

Kampanje 2015 - Omlag én av tre unge mellom 13 og 17 år føler seg plaget av mange bekymringer i hverdagen og følelsen av at «alt er et slit».

Hva er stress og press?

 • Stresset og presset kommer fra mange kanter
  Vi kan møte press blant annet på skolen, hjemme, sammen med venner, på sosiale medier og i media.
 • Alle kilder til press er like reelle for den det gjelder.
 • Presset kan handle om å ha bra kropp, få de beste karakterene, ha de riktige klærne, få mange likes og være populær.
 • Det kan oppleves som at det ikke holder å være god nok på enkelte ting, og at vi alltid må prestere på alle områder.

Du er ikke alene

 • Det kan ofte føles som alle andre klarer alt og at du er den eneste som ikke takler presset. I virkeligheten er det mange av oss som føler det samme.
 • Følelsen av ikke å strekke til kan vi alle føle på, men den være vanskelig å dele med andre. Det gjør at vi kan føle at vi er alene om disse følelsene.

Hva gjør press med oss / Følelsen av å ikke være god nok

 • Press, stress og følelsen av å ikke strekke til kan føre til utmattelse og fortvilelse, som er tungt å bære på alene. Et konstant stress og følelsen av aldri å kunne slappe helt av kan på sikt gi fysisk og psykisk uhelse. (Verdens helseorganisasjon)
 • Alle krav og forventninger gjør at man kan bli for streng med seg selv, og føle at man ikke er god nok.
 • Med mange krav og forventninger rundt oss er det er lett å knytte sin egen følelse av verdi til prestasjoner. Dette gjør oss sårbare for følelsen av å ikke strekke til og ikke være gode nok, og kan være grunnlag for en dårlig selvfølelse.

Åpenhet om stress og press

 • Krav og forventninger kan føre til et uoppnåelig ideal og en ond sirkel. Ved selv å strebe etter å være perfekt, og fremstille oss selv på en måte der vi later som at vi takler mer stress og press enn det vi virkelig gjør, kan vi bidra til å øke presset hos andre om å være perfekte. På den andre siden kan det å vise at vi ikke er perfekte gjøre oss mer tilgjengelige for andre, og bidra til større aksept for oss selv og andre.
 • Ved å være ærlige med oss selv og med andre kan vi heller være med på å skape en positiv spiral, der presset senkes og terskelen for å være god nok blir lavere.

Om kampanjen 'Press Pause – Du er god nok'

Mål:
Kampanjen har i tråd med Røde Kors Ungdoms kampanjetradisjon tre mål: et holdningsskapende mål, et aktivitetsmål og et politisk mål.

 1. Holdning: Vi ønsker åpenhet rundt stress, press og følelsen av å ikke strekke til, og vi ønsker å understreke at den enkeltes verdi er uavhengig av prestasjon. Vi vil redusere stress og press, og lindre følelsen av å ikke strekke til.
 2. Aktivitet: Vi ønsker å styrke sosiale inkluderingsaktiviteter under kampanjeperioden. Tilhørighet i trygge omgivelser og vennskap er de viktigste beskyttende faktorer for god psykisk helse.
 3. Politikk: Vi ønsker større tilgang til helsesøstre fordi dette kan gi unge et sted å henvende seg med bekymringer det kan være vanskelig å snakke om med andre. Vi ønsker minimum én helsesøster pr 550 elever.

Hvordan

 • Vi ønsker å gi trygghet til å ta en pause fra stress og press, og fortelle hverandre at vi er gode nok. Det kan være vanskelig å fjerne presset rundt oss, men vi kan sammen øve oss på å ikke høre så mye på det.
 • Vår pause handler ikke bare om tid, den handler aller mest om en følelse. Å føle trygghet til å ta pause innebærer å være trygg på at verden fortsetter videre og ikke raser sammen, selv om vi slipper taket en liten stund.
 • Vi vil snakke høyt om stress, press og følelsen av å ikke strekke til, og vise at det er følelser vi alle kan kjenne på. Vi tror at åpenhet om temaet kan bidra til å lindre følelsen av å ikke strekke til ved å vise at mange deler samme følelser og at man ikke er alene.
 • Åpenhet rundt stress og press kan gjøre oss mer tilgjengelige for hverandre. Ved å vise at vi ikke er perfekte og at vi ikke får til alt, bidrar vi til en kultur der det er greit å ikke alltid være best.
 • Ved å være medmennesker kan vi ta vare på hverandre, og senke presset og terskelen for å være god nok. Å bli sett og få støtte i sitt nærmiljø kan bidra til å styrke vår evne til å stå imot stress og press.
 • Vi ønsker å tilby ungdom sosiale møteplasser der man kan være sammen uten å prestere. Det kan hjelpe oss til å ta pause fra stress og press, og vi kan gi hverandre følelsen av å være gode nok.

Statistikk

 • Undersøkelsen Ungdata 2013, gjennomført av NOVA, viser at omlag én av tre unge mellom 13 og 17 år føler seg plaget av mange bekymringer i hverdagen og følelsen av at «alt er et slit».
 • Ungdata baserer seg på svar fra mer enn 63.000 ungdomsskoleelever på 8.-10. trinn og nær 15 000 ungdommer på VG1.