Gruppebilde med åtte unge mennesker. Vis bildetekst
Røde Kors Ungdoms Landsråd 2023-2024. Bak fra venstre: Glenn Ludvigsen, Christiano Kumba Tshitenge. I midten fra venstre: Dina Tjelmeland Adeler, Kaia Stokkeland Kleiven, Azra Numanovic, Benedicte Andersen, Marte Heggestad. Foran: Anam Amer. Foto: Røde Kors Ungdom

Landsråd og ansatte

Her finner du kontaktinformasjon til landsråd og ansatte i Røde Kors Ungdom.

Røde Kors Ungdom sentrale råd

Landsrådet er Røde Kors Ungdoms sentrale råd, og et rådgivende organ til Røde Kors' landsstyre. Rådet skal være en aktiv pådriver for å fremme aktiviteter lokalt. Landsråd Røde Kors Ungdom velges på årsmøtet.

Landsrådet består av ni personer som alle er frivillige tillitsvalgte i Røde Kors Ungdom. 

Det finnes flere nasjonalt ansatte i Røde Kors som jobber med Røde Kors Ungdoms aktivitetsområder. De sørger for administrasjon, økonomi og arrangerer større arrangementer som årsmøtet og samlinger. 

Røde Kors har også ansatte på distriktskontor, der enkelte jobber med ungdom som fagfelt.