Gruppebilde med syv unge mennesker. Vis bildetekst
Røde Kors Ungdoms Landsråd 2023-2024. Bak fra venstre: Christiano Kumba Tshitenge, Dina Tjelmeland Adeler, Kaia Stokkeland Kleiven, Glenn Ludvigsen. Foran fra venstre: Azra Numanovic, Marte Heggestad, Benedicte Andersen. Fraværende: Anam Amer. Foto: Røde Kors

Landsråd og ansatte

Her finner du kontaktinformasjon til landsråd og ansatte i Røde Kors Ungdom.

Røde Kors Ungdom sentrale råd

Landsrådet er Røde Kors Ungdoms sentrale råd, og et rådgivende organ til Røde Kors' landsstyre. Rådet skal være en aktiv pådriver for å fremme aktiviteter lokalt. Landsrådet Røde Kors Ungdom velges på årsmøtet.

Landsrådet består av ni personer som alle er frivillige tillitsvalgte i Røde Kors Ungdom. 

Det finnes flere nasjonalt ansatte i Røde Kors som jobber med Røde Kors Ungdoms aktivitetsområder. De sørger for administrasjon, økonomi og arrangerer større arrangementer som årsmøtet og landsleir. 

Røde Kors har også ansatte på distriktskontor, der enkelte jobber med ungdom som fagfelt.