Røde Kors-frivillige snakker med barn og unge på telefon

Samtaletilbudet Kors på halsen

Til deg som er barn og ungdom. Kors på halsen er et gratis og anonymt samtaletilbud der barn og unge kan snakke om det de har på hjertet.

Kors på halsen holder åpent alle dager
fra kl. 14-22.00

Velkommen!

Gå til Kors på Halsen

Noen å snakke med

Det er ikke alltid lett å snakke med foreldre eller lærere om hva som skjer i kroppen, en ulykkelig forelskelse, mobbing eller familietrøbbel. Da kan det være godt å snakke med en voksen som man ikke kjenner fra før. Andre ganger trenger man kanskje bare noen å dele en positiv opplevelse med.

På Kors på halsen kan barn og unge trygt og anonymt snakke både om det som er fint og om det som er vondt og vanskelig. Ingen tema er for store, ingen tema er for små.

En trygg støttespiller

Kors på halsen søker å være en trygg støttespiller i barn og unges hverdag. Målet er at de som kontakter Kors på halsen skal få støtte og føle at de blir sett. Og at de som trenger det får hjelp til å forandre en vanskelig situasjon. Kors på halsen kan ved behov gi informasjon om rettigheter og muligheter innenfor det offentlige hjelpeapparatet.

De voksne som svarer er frivillige i Røde Kors og er anonyme for dem som tar kontakt. De har fått opplæring i hvordan man skal lytte til og snakke med barn og unge.

Slik tar du kontakt

  • Kors på halsen er åpent alle dager fra kl. 14 - 22.
  • Er du barn kan du ringe (800 33 321),  chatte eller skrive mail på www.korspahalsen.no.
  • Kors på halsen har også et nettforum hvor du kan få svar fra andre unge, eller svare på andres innlegg.