To unge frivillige menn fra Røde Kors hjelper en eldre dame å gå

Tromsø Røde Kors

Tromsø Røde Kors er tilstede når noen trenger hjelp og støtte. Gjennom et mangfold av aktiviteter kan du være med på å bidra ut mot Tromsø by.

Adresse
Jonas Lies Gate 31, 9009 TROMSØ
Telefon
77613661
E-post
tromso@redcross.no
Leder
Leif Åsmund Hovden
Nestleder
Ingvild Kielland

Kontakttelefon Hjelpekorpset
Tel: 99 55 50 00

Om Tromsø Røde Kors (kontaktinfo, åpningstider m.m.)

Vil du støtte vårt arbeid i Tromsø?

Her finner du oss på Facebook

Aktiviteter og kurs i Tromsø

Barn og unge - Røde Kors Ungdom, Leksehjelp, Gatemegling m.m.

Besøkstjenesten og sosiale møteplasser for eldre

Frivilligsentralen

Gi blod

Hjelpekorps

Kurs Nye Frivillige

Migrasjon - Flyktningguide, Norsktrening og Kvinnegruppa

Sosial inkludering - Visitortjenesten, Nettverk og Vitnestøtte

Utstyrsbasen TURBO