Forsinkelser på SMS i CIM

Covid-19 gir ekstra utfordringer også for telenettet. I denne spesielle situasjonen er antall SMS-er som blir sendt via CIM anslagsvis 10 ganger høyere enn normalt.

Det kan dessverre føre til forsinkelser i leveransen av SMS. Dette problemet er ikke unikt for CIM. Alle leverandører av SMS-tjenester opplever forsinkelser.

Årsaker

  • Tale- og SMS-meldinger må innom mange flere ledd (bl.a. mobiloperatør) før disse leveres til mottakerne, og i hvert av disse leddene kan det være kø.
  • CIM klarer å levere meldingene, men når det er store utsendinger på flere tusen mottakere, så tar det tid å prosessere meldingene, og da oppstår det i perioder kø. Eksempelvis knelte deler av telenettet da Helsedirektoratet sendte en stor melding til 2,2 millioner nordmenn.
  • Det kan også være tilfeller hvor SMS-meldingene faktisk blir levert, mens det tar lang tid før levert-kvitteringene kommer tilbake til avsender. Det skyldes at telenettet er laget sånn at utsendelser prioriteres foran kvitteringer.
  • Selv om rekkefølgen er satt til at SMS skal leveres først, og deretter talemelding (fordi mottaker ikke har respondert på SMS-en), opplever flere at talemelding blir sendt ut etter 3-4 minutter fordi SMS-en ligger i kø.

Hva gjør nasjonalkontoret?

  • Å rulle ut et varslingssystem i hele organisasjonen er en omfattende oppgave. I første omgang har prosjektgruppen måtte prioritere å få på plass en minste brukbare løsning, og så må øvrig funksjonalitet komme i neste runde. Førsteprioritet har vært å få på plass en løsning for SMS og talemelding, samt å gi tilgang til de personene som trenger å kunne sende ut varslinger. Disse lederne/varslerne har også mulighet til å sende og motta push-varslinger i mobilappen.
  • Nå prioriterer prosjektgruppen å få på plass push-varsling for alle hjelpekorpsmannskaper, slik at de ikke er avhengig av telenettet for å kunne motta varslinger. For å kunne motta push-varsling, må hjelpekorpserne først opprettes med en varslingsmottaker-rolle i CIM-løsningen. Deretter må hver enkelt laste ned en app, og registrere seg som CIM-bruker. Detaljert informasjon om dette kommer når løsningen er klar for bruk. Prosjektgruppen jobber akkurat nå med å få på plass integrasjonen mellom DiBa/frivillighetsregisteret og CIM. Så snart dette er på plass, må løsningen testes ut med en mindre gruppe frivillige, slik at vi får luket ut flest mulig feil før alle gis tilgang. Finnmark Røde Kors har sagt seg villig til å være testdistrikt på push-løsningen.
  • F24, som leverer CIM, jobber kontinuerlig med å forbedre systemet, men større endringer tar noe tid. De har som mål å 6-doble kapasiteten i løpet av mai.

Hva kan distriktene gjøre?

  • Talemelding fungerer som normalt, så i den perioden vi står i nå går det an å sende f.eks kun talemelding, eller endre varslingsrekkefølgen på SMS/Push og talemelding slik at talemelding kommer først i varslingsrekkefølgen.