Status uke 13

Forberedelser pågår for å få på plass varslingsøvelser i alle distrikter.

Prosjektgruppen:

  • utarbeider rammer for innholdet i øvelsene
  • innhenter, koordinerer og standardiserer ønsker av ulike typer av responsprofiler
  • følger opp med distriktene at de er i rute for å starte varslingsøvelser
  • planlegger lanseringen av CIM-appen for varslingsmottakere