Status uke 14

De fleste distrikter har nå gjennomført varslingsøvelser og innen 1. april vil alle ha gjort det. Alt i alt er det gjort en bra innsats, og i henhold til planen!

Status per idag er:

  • Rogaland og Oslo bruker allerede det nye varslingssystemet CIM
  • Akershus, Sogn og Fjordane, Vestfold og Hordaland er fornøyd med resultatene fra varslingsøvelsene, og har offisielt meldt overgang til CIM.
  • 8 distrikt hadde øvelser torsdag 26.mars (Oppland, Finnmark, Troms, Telemark, Hedmark, Vest-Agder, Aust-Agder, Buskerud)
  • 2 distrikt hadde øvelser fredag 27. mars (Sogn og Fjordane, Hordaland)
  • 3 distrikt har hatt øvelser ila helga (Østfold, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland)
  • Møre og Romsdal gjennomfører innen 1. april