Status uke 16 og 17

Prosjektteamet har løpende dialog med distriktene, og tar med seg tilbakemeldinger fra brukere i det videre arbeidet med tilpassing og utvikling av systemet

Neste milepæl er 30. april, da varslingssystemet UMS som mange bruker, slutter å fungere. Da skal den nye varslingsløsningen CIM være implementert i hele beredskapsorganisasjonen. 

Status uke 16 og 17 

Prosjektteamet CIM arbeider i uke 16 med følgende:  

  • Utvikling og tilpassing av rapporterte feil i varslingsløsningen.  
  • Oversikt og oppfølging av lokalforeninger som ønsker bistand til å gå over til CIM 
  • Støtte til distriktene i utrulling av CIM til andre deler av organisasjonen  
  • Behovsoversikt over spesialkompetanse, opplæring og support innen CIM  
  • Plan for overgang til drift etter 1. mai.