STATUS UKE 8

Utrulling: 

Utrullingen av CIM er delt inn i 3 faser. Første fase er at alle distrikt skal få en CIM-arbeidsflate. Fase 2 er at alle skal få opplæring i å bruke CIM. Fase nummer 3 er at alle skal kjøre varslingsøvelser i CIM. Når alle har gjort det, er CIM klart til å brukes. Nå jobbes det med å lage opplæringspakker, altså videoer og instruksjoner som skal gjøre det lett for dere der ute å ta i bruk det nye varslingssystemet.  

Nasjonalkontoret jobber nå med avvikslister for å redusere arbeidet som må gjøres av distriktskontorene. Målet er at prosjektet skal klare å behandle avvikslistene utenom at de sendes ut til distriktene, men dersom det kreves mer lokal kunnskap om enkelt frivillige, blir de sendt ut. I avvikslistene behandler vi blant annet frivillige som har forskjellig telefonnummer i UMS og Diba, frivillige som ikke har aktivitetstilknytning, rolle eller verv, frivillige som ligger inne med flere verv i Diba, og frivillige som ikke er registret i Diba.  

Prosjektet har som mål å gi opplæring til ansatte og tillitsvalgte på distriktsnivå i uke 10. Opplæringen gis via Teams og opplæringsvideoer. Det er viktig at ansatte og tillitsvalgte på distriktsnivå, med et ansvar for varslingssystemet, får god opplæring i systemet slik at de kan gi videre opplæring til frivillige i lokale ledd. 

Fag: 

Prosjektgruppen jobber nå med siste finpussen av distriktenes arbeidsflater, og å gjøre designet brukervennlig. Arbeidsflatene som nå produseres for hvert distrikt ivaretar behovet for varsling for både for frivillige i distrikter og lokalforeninger, og arbeidsflaten blir derfor felles for alle som skal sende varslinger, se respons på sendte varslinger og redigere distribusjonslister i distriktet. 

Gruppa har også jobbet med å strukturere distribusjonslistene (varslingsplanene) etter en nasjonal modell for navngivning og nummerering, som gjør at standardiserte lister ligger i systemet til bruk for lokalforeningene. Disse er da klare til å fylles med frivillige og tillitsvalgte fra kontaktboken, som henter navn fra DiBa. Vi utarbeider også en sjekkliste for varslingstester som gjennomføres i uke 13.