STATUS UKE 9

  • Vi har nå bygget arbeidsflater i CIM-varsling til hvert enkelt distrikt. Våre CIM-kontakter på distriktsnivå har fått den første grunnleggende opplæringen. Neste uke tilbys opplæring til dem som er gitt en opplæringsrolle i respektivt distrikt.
  • Denne uken har vi fått på plass synkronisering mellom frivillighetsregisteret (Diba/CRM) og CIM-varsling. I tillegg til å gjøre kontaktinformasjon til alle frivillige tilgjengelig i CIM, styrer synken også hvem som får brukertilgang til CIM.
  • Vasking av kontaktlister pågår for fullt.
  • Nå har de første frivillige fått tilgang til CIM

Se video om opplæringsløpet under.