Stille påskeuke og gode tilbakemeldinger

Det var en stille påske med få oppdrag for hjelpekorpsene.

CIM har blitt brukt til rundt 50 hendelser i april, hvorav halvparten består av søk etter savnede personer på land. Varsling med CIM har stort sett gått veldig bra. En vanlig påske uten koronarestriksjoner har rundt 200 aksjoner.

2 menn på en redningsbåt ankret opp
Korpsleder Tjøme Røde Kors Hjelpekorps Egill Elvestad Foto: Bjørn Hjalmar Andersen.

I Vestfold ble CIM brukt tre ganger i forbindelse med påskedagene.

-At det er gratis å sende pushmeldinger gjennom systemet er helt glimrende, sier Peter Meyer, seniorrådgiver i hjelpekorpset. Jeg liker spesielt at CIM er en plattform som også våre viktige nasjonale samarbeidspartnere bruker. Støtteprodukter som mobilapp muliggjør en helt annen nærhet til oppfølging under varsling og oppfølging under aksjoner, når du ikke har PC tilgjengelig. 

Mann med små røde kors logo i bakgrunn
Peter Meyer

CIM er det beste systemet for alarmering av hjelpekorpsene mener Meyer. I tillegg vil det bli det eneste varslingssystemet som Røde Kors vil trenge da det vil dekke breddebehovet for organisasjonen.