Varslingsøvelser: stor innsats av hjelpekorps og lokalforeninger

Uke 13 har vært den store styrkeprøven for innføring av et nytt varslingssystem i Røde Kors. Tolv distrikt har gjennomført varslingsøvelser, og resten kjører øvelser de nærmeste dagene.

1. april må det nye systemet CIM være i bruk i hjelpekorpsene for at de skal få tid til øving og operasjonalisering. Frivillige og ansatte over hele landet gjort en enorm innsats i løpet av uken, og foreløpige tilbakemeldinger er positive.

Alle Hjelpekorps i Røde Kors skal gå over fra ett varslingssystem til et annet. Det er en stor operasjon. Mange hadde aldri hørt om CIM for noen uker siden, og de som skal varsle i det nye systemet har måttet lære seg et helt nytt datasystem. 

Hvordan har det vært?

Knut Esbensen, rådgiver i Finnmark Røde Kors, og lokalforeningsleder Ørjan Olsen, har begge vært sentrale i utrullingen av CIM til hjelpekorps i Finnmark. De har lekt seg i det nye systemet et par uker og er positive:

Mann med lue åpent landskap snø
Knut Esbensen, rådgiver for beredskap, hjelpekorps og opplæring i Finnmark Røde Kors. Foto: Røde Kors

- Jeg synes CIM virker veldig bra, sier Knut. Ørjan nikker. - Jeg har brukt UMS også, men må si jeg er positivt overrasket over CIM. Jo mer jeg trykker, jo enklere blir det. Det virker som om CIM gir oss bedre mulighet til å tilrettelegge for vår drift.

Ifølge Ørjan er det i utgangspunktet varslingsbiten som blir viktig. Men planlagte moduler som ROS-analyser og beredskapsplaner vil gjøre CIM enda mer relevant. Ørjan fremhever de mange mulighetene man har til å bygge et beredskapssystem tilpasset ulike behov. Knut vil gjerne legge til én spesiell fordel med CIM som han allerede har tatt i bruk: - Loggføringen! Den er helt ypperlig.

Mann i røde kors vest natt, kart og lommelykt
Ørjan Olsen, lokalforeningsleder og korpsleder i Kjøllefjord Røde Kors. Foto: Røde Kors

Enkelt å lære

- Dersom man har brukt varslingssystemer og nye IT-systemer tidligere, så lærer man CIM raskt, sier Ørjan. Noen har naturligvis mindre erfaring med datasystemer enn andre, men de jeg har lært opp har tatt ting fint. Det er viktig å gjøre det enkelt. Det har også vært en fordel at de jeg har lært opp har sittet ved PC under opplæringen slik at de har kunnet teste ut funksjonaliteter med en gang. Det fungerte veldig bra.

Prosjektgruppen har gitt beskjed om at de skal leke seg i CIM og det har de gjort. Knut ler.

– Det har vært viktig og nyttig å gjøre seg kjent med systemet før det tas i bruk. En frivillig skulle delta på opplæring i CIM, men kunne ikke likevel. Han gikk inn i systemet noen dager etterpå for å prøve seg litt fram på egenhånd. Jeg hadde fått lagt inn en ny testknapp for ettersøkning Vest-Finnmark med en tilhørende tekstmelding. Den frivillige trykket på knappen uten å ane hva den var, og sendte «Vi er snart tomme for kaffe» til halve Finnmark. Teknisk sett fikk vi jo unnagjort halve varslingsøvelsen med et par klikk!

Store fordeler

Begge er enige i at de største fordelene med det nye varslingssystemet er å kunne samhandle med andre og ha felles varsel og hendelser. - Dette vil gi Røde Kors store fordeler i beredskapsarbeidet. For varslingsansvarlige er det nyttig å kunne varsle alle relevante korps under beredskapsøvelser eller skarpe oppdrag.

Tolv distrikt har gjennomført varslingsøvelser, og resten kjører øvelser de nærmeste dagene. Hensikten med varslingsøvelsene er å sikre at alle som skal kunne varsles gjennom det nye varslingssystemet, kan varsles. Når distriktene er fornøyde med resultatene av øvelsene, gis hjelpekorpsene grønt lyst for å ta i bruk CIM.

Hva skjer etter 1. april?

Fokuset i utrullingen av det nye varslingssystemet endrer seg nå fra opplæring og testing, til å ta det nye systemet i bruk. Varslingsøvelsene skal evalueres og følges opp, slik at alle kommer skikkelig i gang. Fokuset til prosjektgruppa ved nasjonalkontoret endrer seg fra bygging og utrulling til støtte og oppfølging. I løpet av april skal hjelpekorpsene bli fortrolige med CIM, og vi skal rette opp eventuelle ting som ikke fungerer slik det skal. Samtidig vil arbeidet med funksjonaliteter i CIM fortsette med gode innspill fra distriktene.  

OM CIM

30. april må Norges Røde Kors ha innført et nytt system for varsling til frivillige. Varslingssystemet UMS, som de fleste hjelpekorpsene har brukt til nå, blir nedlagt av leverandøren og slutter å fungere.

Hjelpekorpsene skal kunne kalle inn mannskap til innsats i det nye varslingssystemet CIM, før UMS skrus av. CIM skal være i bruk av hjelpekorpsene før påske, så de har tid til å øve og operasjonalisere.

CIM skal innføres som varslingssystem til frivillige som er i beredskap. Røde Kors prioriterer å gi opplæring til hjelpekorpsene fordi det er disse som er primærmålgruppen for varslingssystemet i første omgang.

Ved innføring av det nye systemet CIM vil organisasjonen få et felles varslingssystem. Varslingssystemet vil være første trinn i utbyggingen av et helhetlig digitalt system for å håndtere beredskap, varsling og hendelseshåndtering lokalt og nasjonalt i Røde Kors.

Tibake til Cim Aktuelt