I dag legges UMS ned

I dag, 30. april 2020, legges varslingssystemet UMS ned. Etter en kjempeinnsats fra frivillige og ansatte i alle ledd, gikk hjelpekorps over på det nye varslingssystemet CIM allerede 1. april. Ferske tall viser at nær sagt alle hjelpekorps nå har distribusjonslister i CIM, og mange har allerede benyttet CIM i reelle hendelser. Det er over 250 hjelpekorps i Norge, så dette er vi veldig fornøyde med! 

Fokus

Fokuset fremover er å støtte hjelpekorpsene i bruken av systemet, utbedre funksjonaliteter, samt fortsette utviklingen av CIM til et fullverdig varslingssystem. 

Neste steg i utrullingen er å få andre personer med beredskapsroller på CIM, slik at varslingssystemet kan støtte beredskapen i lokalforeningene. Koronapandemien har vist at det ligger en kjempegevinst i å kunne varsle alle frivillige om viktige hendelser. For eksempel å gi alle frivillige besøksvenner i en lokalforening beskjed om at aktivitetene må foregå per telefon.   

1. juni skal etter planen alle distrikt og lokalforeninger kunne varsle alle sine frivillige om beredskapshendelser, ikke bare hjelpekorps. CIM-prosjektet utarbeider informasjon og retningslinjer sammen med distriktene for hvordan vi skal komme i mål.