fornøyd gutter som endelig har tilgang til rent vann Vis bildetekst
Opplæring av noen få, som videre lærer opp andre, har ført til at kunnskap om blant annet betydningen av rent vann, har spredd seg. Foto: Røde Kors

Burundi

Åtte av ti burundiere lever under fattigdomsgrensen. Voldelige sammenstøt har siden 2015 drevet hundre tusen på flukt.

12 år med borgerkrig

Etter at den 12 år lange borgerkrigen sluttet i 2005 begynte befolkningen å håpe på en bedre fremtid. I 2015 startet en ny politisk krise i landet med voldelige sammenstøt som har rammet sivilbefolkningen hardt og gjort at hundretusenvis av mennesker er blitt drevet på flukt.

Fakta: Burundi

  • Folketall: 11,5 millioner
  • Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 184
  • Spedbarnsdødelighet: 96 per 1000 levendefødte
  • Forventet levealder: 57 år


Kilde: FN

78 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen; de fleste er bønder med et stadig minkende areal å dyrke på. Endringer i nedbørs mønsteret har dessuten gjort at matproduksjon blir stadig vanskeligere.

Malaria og kolera bryter ut årlig og er de to største helserisikoene. Tilgangen til helsetjenester er for de aller fleste svært begrenset.

Viktig frivillighet

Burundi Røde Kors har vokst kraftig de siste ti årene og har et stort nettverk av lokalforeninger og frivillige.

Gjennom opplæring er lokalsamfunn nå i stand til å gjøre noe med utfordringer og behov de selv identifiserer i sine lokale samfunn. Opplæring av noen få, som videre lærer opp andre, har ført til at kunnskap om blant annet betydningen av rent vann, har spredd seg.

Får hjelp til ernæring, rent vann og hygiene

Norges Røde Kors har samarbeidet med Burundi Røde Kors siden 2006. Gjennom sårbarhets- og kapasitetsundersøkelser i lokalsamfunnene er man blitt enige om prioriterte områder for innsatsen. De frivillige, som selv har gått gjennom et opplæringsprogram, sørger for å dele kunnskap om betydningen av riktig ernæring til småbarn, rent drikkevann, håndvask og tegn og symptom på kolera.

Enkelt materiell for å lage toaletter og installere eller reparere vannpumper blir gitt til familiene. Lokale vannkomiteer har ansvar for å vedlikeholde vannpumpene og spre informasjon om hygiene.

Reduserer sårbarhet

Videre har over 1,2 millioner mennesker i 60 landsbyer i perioden 2013-15 deltatt i aktiviteter for å redusere lokale, negative konsekvenser av klimaendringer. Dette inkluderer treplanting, graving av grøfter for å begrense ødeleggelser ved flom, og fjerning av stillestående overflatevann som ofte bidrar til spredning av vannbårne sykdommer.

Innføring av alternative former for brensel har bidratt til redusert avskoging og dermed redusert sårbarhet for flom.

– Før var barna syke hver eneste måned. Etter at vi fikk vannpost med rent vann, har ingen av dem vært syke en eneste gang, sier trebarnsmor Violette (30) i Burundi.