Mor med barn som peker

Marie har to barn for lite

Marie (32) er mor til to barn. Det skulle vært fire – om hun bare hadde fått riktig hjelp under fødselen.

Marie holder godt rundt sønnen Raymond (1). For kort tid siden mistet hun et barn. Derfor bærer både hun og Raymond lilla armbånd som symboliserer sorg i Burundi. Dette var andre gang Marie mistet et barn under fødselen fordi hun ikke fikk medisinsk hjelp raskt nok.

– Jeg bor langt unna nærmeste helsestasjon og har ikke tilgang til transport. Jeg hadde heller ikke råd til medisinene som ble skrevet ut av helsepersonellet, forteller Marie, som også har datteren Blessing på fem år.

Urent vann gir diare og mageorm

Dårlig tilgang på rent vann fører til at ungene hennes ofte får hudproblemer, diare og mageorm. Dette har bedret seg etter at Røde Kors installerte latrine hos familien for halvannet år siden.

Malaria er også er stort problem i Burundi. Nå har Marie fått myggnett av Unicef, og en Røde Kors-frivillig har hjulpet henne med å henge det opp riktig.

Røde Kors styrker mødre og barns helse

– Jeg er veldig takknemlig for hjelpen familien min har fått gjennom Røde Kors, sier tobarnsmoren.

Det er et stort behov for å styrke bevisstheten rundt mødre og barns helse. Marie drikker ofte urent vann og har ikke råd til å kjøpe såpe. Røde Kors jobber nå med et nytt kolera- og mor-barn-helseprosjekt som vil hjelpe lokalbefolkningen i Burundi.

Mor og sønn i Burundi
Marie (32) og Raymond (1) i Rumonge-provinsen har fått latrine, noe som har bedret helsen i familien. Som Røde Kors-fadder bidrar du til at mødre og barn i Burundi får en bedre framtid. Foto: Maika Skjønsberg/Røde Kors

Du bidrar til rent vann og bedre helse

  • Røde Kors har startet et nytt kolera- og mor-barn-helseprosjekt med støtte fra norske faddere.  
  • Prosjektet skal bedre vann-, sanitær- og hygieneforhold i Burundi, Kenya, Somalia og Sør-Sudan.  
  • I Burundi er «kolerabeltet» langs Tanganyikasjøen sentralt i prosjektet. Kolera forebygges med rent vann og god hygiene.  
  • Burundi Røde Kors har et stort nettverk av frivillige som er trent i førstehjelp, risikoredusering og helsearbeid. Disse jobber tett med helsevesenet og utgjør en enorm ressurs for landet. 

Les mer om vårt arbeid i Burundi