En kvinne bærer et barn i et goldt, tørt landskap. På bakken ligger døde, uttørkede kadaver av husdyr

Kenya

Kenyas befolkning opplever årlig flom, tørke, underernæring og sykdomsutbrudd. Vanskelige levekår gir grobunn for konflikt mellom folk, ofte med etniske undertoner.

Støtt vårt nødhjelpsarbeid


Tørke har gjort matproduksjon vanskelig. 2,7 millioner mennesker har behov for nødhjelp ved starten av 2017. Dette er dobbelt så mange som i august 2016. Sammenstøt mellom folkegrupper på grunn av begrenset tilgang til beite og vann er også vanlig.

På grunn av konfliktsituasjoner i nabolandene får Kenya en konstant strøm av flyktninger. Kenya er vertskap for verdens største flyktningleir, Dadaab, i nærheten av den somaliske grensen. Her bor det fortsatt over en halv million somaliske flyktninger.

Hjelper med mat, vann og helse

Kenya Røde Kors har siden 2011 støttet flyktningene i Dadaab og vertssamfunn rundt flyktningleiren. Røde Kors har unik tilgang og leverer viktig humanitær hjelp i dette området. Hovedfokus har vært rettet mot vann, sanitær, hygiene, helse og ernæringsmessige behov.

I tillegg er mor-barn helse med vekt på ernæringsmessig støtte, mental helse og adressering av seksuell og kjønnsbasert vold viktige elementer Røde Kors-bevegelsen jobber med i Kenya.

For å sikre at arbeidet er bærekraftig, jobber Røde Kors med å øke kunnskapen og endre negativ adferd, slik at flyktningene kan ha dette med seg når de kommer tilbake til Somalia.

Matsikkerhet og kapasitetsbygging

Norges Røde Kors støtter langsiktige programmer i samarbeid med Kenya Røde Kors, og søker å gi folk og spesielt bønder i tre provinser grunnleggende opplæring i jordbruksteknikker for å bedre avlingene. Dette gjøres ved hjelp av egnede billige teknologiløsninger, blant annet vannpumper drevet av solenergi. Dette bidrar også til å bedre hygienepraksisen i flere lokalsamfunn.

Befolkningen får tilgang til vann, og dette setter dem i stand til å dyrke jorda på tross av manglende regn. Slik kan de også selge overskuddet fra avlingene, og dermed få råd til skolepenger og helsehjelp.

Kenya Røde Kors prioriterer i økende grad å bygge lokalsamfunnets kapasitet til å takle tørke. Dette er bedre og mer langsiktig enn responstiltak når tørke inntreffer.

Fakta: Kenya

  • Folketall: Ca. 43 millioner
  • Antall interne flyktninger: 500,000 personer
  • Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 146
  • Spedbarnsdødelighet: Ca. 47 per 1000 levendefødte
  • Forventet levealder: Ca. 62 år


Fakta: FN