En kvinne bærer et barn i et goldt, tørt landskap. På bakken ligger døde, uttørkede kadaver av husdyr

Kenya

Kenyas befolkning opplever årlig flom, tørke, underernæring og sykdomsutbrudd. Vanskelige levekår gir grobunn for konflikt mellom folk, ofte med etniske undertoner.

Støtt vårt nødhjelpsarbeid

 

På grunn av konfliktsituasjoner i nabolandene får Kenya en konstant strøm av flyktninger. Kenya er vertskap for en av verdens største flyktningleire, Dadaab, i nærheten av den somaliske grensen. Her bor det fortsatt over 200.000 somalske flyktninger.

Hjelper med mat, vann og helse

Kenya Røde Kors har siden 2011 støttet flyktningene i Dadaab og vertssamfunn rundt flyktningleiren. Røde Kors har unik tilgang og leverer viktig humanitær hjelp i dette området. Hovedfokus har vært rettet mot vann, sanitær, hygiene, helse og ernæringsmessige behov.

I tillegg er mor-barn helse med vekt på ernæringsmessig støtte, mental helse og adressering av seksuell og kjønnsbasert vold viktige elementer Røde Kors-bevegelsen jobber med i Kenya.

For å sikre at arbeidet er bærekraftig, jobber Røde Kors med å øke kunnskapen og endre negativ adferd, slik at flyktningene kan ha dette med seg når de kommer tilbake til Somalia.

Forebygging av kolera

Kenya rammes jevnlig av kolerautbrudd. Røde Kors jobber med forebygging av kolera og respons ved kolerautbrudd i utsatte lokalsamfunn. Dette gjøres ved å spre kunnskap om kolera, ved tidlig varsling av koleratilfeller og ved å iverksette hygieniske tiltak.

Kenya Røde Kors prioriterer i økende grad å bygge lokalsamfunnets kapasitet til å takle kolera. Dette er bedre og mer langsiktig enn responstiltak ved sykdomsutbrudd.

Fakta: Kenya

  • Folketall: Ca. 43 millioner
  • Antall interne flyktninger: 500,000 personer
  • Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 146
  • Spedbarnsdødelighet: Ca. 47 per 1000 levendefødte
  • Forventet levealder: Ca. 62 år


Fakta: FN

Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre din brukeropplevelse og for at vi skal forstå hvordan du bruker våre nettsider. Personvernregler