En kvinne bærer sitt barn i et uttørket og goldt landskap i Kenya. På bakken ligger døde, uttørkede kadaver av husdyr som de tidligere livnærte seg av. Foto: Røde Kors Vis bildetekst
En kvinne bærer sitt barn i et uttørket og goldt landskap i Kenya. På bakken ligger døde, uttørkede kadaver av husdyr som de tidligere livnærte seg av. Foto: Røde Kors

Kenya

Kenyas befolkning opplever årlig flom, tørke, underernæring og sykdomsutbrudd. Vanskelige levekår gir grobunn for konflikt mellom folk, ofte med etniske undertoner.

Vertskap for en av verdens største flyktningleire

På grunn av konfliktsituasjoner i nabolandene får Kenya en konstant strøm av flyktninger. Kenya er vertskap for en av verdens største flyktningleire, Dadaab, i nærheten av den somaliske grensen. Her bor det fortsatt over 200.000 somalske flyktninger.

Fakta: Kenya

  • Folketall: 47,5 millioner (siste folketelling i 2019)
  • Antall interne flyktninger: 529.854 personer
  • Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 143
  • Spedbarnsdødelighet: Ca. 32 per 1000 levendefødte
  • Barnedødligheten for barn under 5 år har forbedret seg fra 60,3 til 43,2 per 100.000 de siste 10 årene
  • Forventet levealder: Ca. 67 år


Fakta: FN

Hjelper med mat, vann og helse

Kenya Røde Kors har siden 2011 støttet flyktningene i Dadaab og vertssamfunn rundt flyktningleiren. Røde Kors har unik tilgang og leverer viktig humanitær hjelp i dette området. Hovedfokus har vært rettet mot vann, sanitær, hygiene, helse og ernæringsmessige behov.

I tillegg er mor-barn helse med vekt på ernæringsmessig støtte, mental helse og adressering av seksuell og kjønnsbasert vold viktige elementer Røde Kors-bevegelsen jobber med i Kenya.

For å sikre at arbeidet er bærekraftig, jobber Røde Kors med å øke kunnskapen og endre negativ adferd, slik at flyktningene kan ha dette med seg når de kommer tilbake til Somalia.

Forebygging av kolera

Kenya rammes jevnlig av kolerautbrudd. Røde Kors jobber med forebygging av kolera og respons ved kolerautbrudd i utsatte lokalsamfunn. Dette gjøres ved å spre kunnskap om kolera, ved tidlig varsling av koleratilfeller og ved å iverksette hygieniske tiltak.

Kenya Røde Kors prioriterer i økende grad å bygge lokalsamfunnets kapasitet til å takle kolera. Dette er bedre og mer langsiktig enn responstiltak ved sykdomsutbrudd.

Uten vann og dører på doene er det krevende for jentene å skifte bind. Bare en enkel håndvask er umulig når springen er tom. Det vil Røde Kors i Kenya gjøre noe med.