Ung jente foran skole Vis bildetekst
Jenter i mange land slutter på skolen når de når puberteten. Mangelen på doer og bind er trolig én av grunnene. – Doene her på skolen er nesten helt ødelagt, og vi har ikke vann, sier Grace (15). Tekst og foto: Camilla Gilje Thommessen

Det viktige vannet

Uten vann og dører på doene er det krevende for jentene å skifte bind. Bare en enkel håndvask er umulig når springen er tom. Det vil Røde Kors i Kenya gjøre noe med.

Kenya, april 2019: Grace (15) er en av 1200 elever ved Kwa Jomvu Primary School utenfor Mombasa i Kenya. Halvparten av elevene er jenter, mange av dem i puberteten. Med det følger naturlig nok den månedlige menstruasjonen.

– Doene her på skolen er nesten helt ødelagt, og vi har ikke vann. Da er det vanskelig å skifte bind, og jeg får ikke vasket hendene, forteller hun.

Skolebygning i Kenya
Kwa Jomvu Primary School har nesten 1200 elever og mangler skikkelige doer. Det skaper problemer for mange jenter når de har menstruasjon.

Mange jenter dropper ut av skolen

Hver eneste dag har 800 millioner kvinner verden over menstruasjon. For mange jenter ødelegger det skolegangen deres. Når du ikke har bind eller et skikkelig toalett å skifte på, hva gjør du? Svaret er ofte å bli hjemme.

Grace har likevel ingen planer om å gi opp utdanningen. Gjennom Røde Kors´ helseklubb på skolen lærer hun om hygiene, kvinnehelse og forebygging av sykdommer. Hun får gode råd om «jenteting», sier hun, og bind får hun fra myndighetene. Så skal i hvert fall ikke menstruasjonen sette en stopper for drømmene hennes.  

 – Jeg liker matte og har lyst til å bli pilot!

– Alle trenger vann! Så det å forbedre infrastrukturen er helt nødvendig. Men dyrt. For eksempel koster et skoletoalett for jenter med fem dører, skifterom og dusj 66 000 kroner.

Benson Mwarigha i Røde Kors i Mombasa

Lærer å ta vare på seg selv

Helseklubbene er like mye for gutta, som også lærer å ta vare på seg selv og andre. Shadrack (17) har fått mye viktig kunnskap som han tar med seg hjem til lillebroren Emmanuel (9) og resten av familien.

– Vi har lært å vaske hender og forebygge sykdommer. I tillegg lærer vi å ta vare på miljøet ved å plante trær, plukke søppel og sortere avfall. Jeg synes alt dette er så viktig, og en dag vil jeg bli doktor!

To unge gutter utenfor skole
Shadrack (17) og lillebroren Emmanuel (9) har lært mye om personlig hygiene og sykdommer gjennom Røde Kors´ helseklubb på skolen. – Jeg vil bli doktor, forteller Shadrack.

Kunnskap, rent vann og toaletter

Å spre kunnskap er viktig og en stor del av Røde Kors´ arbeid i Kenya. Men uten rent vann og infrastruktur kommer kunnskapen ofte til kort. Derfor jobber Røde Kors også med å utbedre vannsystemer, bygge latriner og sørge for bedre sanitære forhold.

Håndvasker utenfor skole
Når springen er tom for vann, hjelper det ikke med skilt som oppfordrer til håndvask. Ved Mreroni Primary School er det kun regnvann i vasken, om man er heldig.

– Alle trenger vann! Så det å forbedre infrastrukturen er helt nødvendig. Men dyrt. For eksempel koster et skoletoalett for jenter med fem dører, skifterom og dusj 66 000 kroner, sier Benson Mwarigha i Røde Kors i Mombasa.

For de unge jentene kan en låsbar do og en håndvask utgjøre hele forskjellen på om de får utdanning eller ikke. Så enkelt, og så vanskelig.

Ødelagt toalett
Mange skoletoaletter i Kenya er ødelagt og kan ikke låses, som dette ved Mreroni Primary School. Skolen er med i Røde Kors´ prosjekt for å utbedre vann- og sanitærforholdene.

Dette gjør Røde Kors i Kenya

  • Vann-, hygiene- og sanitærprosjekter gjør lokalsamfunn bedre rustet mot sykdommer.
  • Kolera- og mor-barn-helseprosjekter hjelper utsatte barn og familier.
  • Flyktninger i Dadaab får helsehjelp, forbedret sanitet og informasjon om COVID-19.
  • Et stort nettverk av Røde Kors-frivillige i Kenya jobber tett med helsevesenet og er en stor ressurs for landet.

(Intervjuene er gjort i 2019. På grunn av korona er skolene nå stengt og helseklubbene satt på vent. Kenya Røde Kors jobber med å finne nye løsninger for den unike situasjonen.)

Les mer om vårt arbeid i Kenya