Jenter i Kenya Vis bildetekst
Kolera er blitt kalt «Den glemte pandemien». Mange land har jevnlige utbrudd grunnet dårlige sanitære forhold og mangel på rent vann. I Kenya driver Røde Kors helseklubber på skoler for å lære barna om smittevern. Tekst: Camilla Gilje Thommessen/Røde Kors. Foto: Anne Signe Hørstad/Røde Kors

Smittevern i koleraens tid

Kolera er verdens lengste pågående pandemi. Da landsbyen Utange i Kenya fikk utbrudd, tok det tre uker å få kontroll takket være Røde Kors-frivillige og lokal helsehjelp.

– Både mamma, pappa og tre av barna ble smittet av kolera. Jeg og mine to barn slapp unna, forteller Fatuma (21).

Hun sitter på bakken og fletter håret til den yngste datteren, Yasin på åtte måneder. Ved siden av ligger eldstebarnet Jasmine på ett år. Fatuma har ingen jobb, men drømmer om å ta et frisørkurs i Mombasa.

Kvinne foran jordhus med to små barn
Da flere i familien til Fatuma (21) ble syke av kolera, fikk de hjelp av Røde Kors og det lokale helsesenteret. I dag vet de mer om hvordan de kan unngå å bli smittet. Foto: Anne Signe Hørstad/Røde Kors

Lærer folk om smittevern og hygiene

Vi er i Utange i Kenya, det er en varm aprildag i 2019. Et halvt år tidligere ble lokalsamfunnet rammet av kolerautbrudd. Her bor familiene i enkle hus med høner trippende rundt og klesvasken på snorer mellom lyktestolper og trær.

To barn foran hus i landsby
I 2018 ble landsbyen Utange i Kenya rammet av kolerautbrudd. Uten behandling kan sykdommen være dødelig. Foto: Camilla Gilje Thommessen/Røde Kors

Rent vann er luksusvare. I nærheten finnes en offentlig kran der folk kan hente vann i kanner. Det brukes til alt fra drikke og mat til kroppsvask og rengjøring. De har ingen garanti for at vannet er trygt.

– Vi prøver å lære folk hvordan de kan holde seg friske og ikke bli smittet av sykdommer, sier Ann Andiega (35).

Hun er frivillig i Røde Kors og besøker rundt 30 familier i området hver måned. I dag sjekker hun at Fatuma og barna er i god form. Hun lærer familiene viktigheten av å vaske hender og holde seg rene. Oppdager hun at noen kan være syke, informerer hun om behandling og helsehjelp.

Røde Kors-frivillig snakker med ung mor
Røde Kors-frivillig Ann Andiega (35) besøker familier og gir råd om helse og sykdomsforebygging. Fatuma (21) og barna Yasin og Jasmine kjenner henne godt. Foto: Camilla Gilje Thommessen/Røde Kors

Kolerasenter og informasjon i lokalsamfunnet

Under kolerautbruddet ble et offentlig helsesenter gjort om til kolerasenter med hjelp fra Røde Kors.

– Vi tok imot 113 pasienter her og behandlet dem. Alle ble friske. To mennesker døde i landsbyen, men de kom aldri hit. Etter tre uker hadde vi kontroll på utbruddet, forteller helsearbeider Saha Hassan.

Røde Kors bidro med medisiner, desinfeksjonsmidler, opplæring av helsepersonell, å lokalisere smittede i lokalmiljøet og å få dem til å komme til senteret. Gjennom informasjon og spraying av hus sørget Røde Kors-frivillige for å begrense at smitten spredde seg enda mer.

– Det tar gjerne en generasjon å endre holdninger. Da må vi starte med barna.

Helsearbeider Saha Hassan
Helsearbeider foran helsesenter i Kenya
– Vi tok imot 113 pasienter her og behandlet dem. Alle ble friske, sier helsearbeider Saha Hassan. Under kolerautbruddet ble en lokal helsestasjon omgjort til kolerasenter med hjelp fra Røde Kors. Foto: Camilla Gilje Thommessen/Røde Kors

Tar tid å endre vaner

Mange opplever kolerasmitten som en mild infeksjon, men sykdommen kan også være alvorlig; voldsom diaré og oppkast kan føre til dehydrering med dødelig utfall. For moren til Fatuma, Christine Kahindi (45), startet det med magesmerter.  

– Jeg fikk akutt diaré og ble fortalt av Røde Kors at jeg burde dra til helsesenteret. Der fikk jeg god hjelp, og etter tre dager ble jeg bedre. Nå vet vi mer om hvordan vi kan unngå å bli syke. Jeg har lært at vi bør koke vannet, bruke vannrensetabletter og vaske oss med såpe.

Kvinne i Kenya
Christine Kahindi (45) fikk magesmerter som viste seg å være kolera. Hun fikk behandling og ble frisk. Nå vet hun mer om hvordan hun og familien kan unngå å bli syke. Foto: Camilla Gilje Thommessen/Røde Kors

Sjubarnsmoren har også fått ny kunnskap gjennom barna. I helseklubber på skolene lærer elevene om håndvask og sykdomsforebygging gjennom Røde Kors-frivillige. Helsearbeider Saha mener det er nøkkelen til et friskere samfunn.

– Ny kunnskap og endring av gamle vaner er helt essensielt. Ved å begynne i det små, kan det få store ringvirkninger. Det tar gjerne en generasjon å endre holdninger. Da må vi starte med barna.  

Kolera: Verdens lengste pågående pandemi

  • vannbåren mage- og tarminfeksjon
  • smitter via forurenset vann og mat, eller kontakt med smittebærende avføring
  • enkel sykdom å behandle, men uten behandling kan kolera være dødelig
  • hvert år dør mellom 21 000 og 143 000 mennesker av kolera i verden

Kilde: Verdens helseorganisasjon

Hender som vaskes
I helseklubber på skolene lærer elevene om håndvask og hvordan de kan ta vare på egen helse. Kunnskapen tar de med seg hjem. Foto: Anne Signe Hørstad/Røde Kors

Dette gjør Røde Kors i Kenya:

  • Kolera- og mor-barn-helseprosjekter hjelper utsatte barn og familier.
  • Vann-, hygiene- og sanitærprosjekter gjør lokalsamfunn bedre rustet mot sykdommer. 
  • Helseklubber på skoler lærer barn og unge om hygiene og helse. Barna tar med seg kunnskapen hjem til familien sin.
  • Et stort nettverk av Røde Kors-frivillige i Kenya jobber tett med helsevesenet og er en stor ressurs for landet.