Barn måles og veies Vis bildetekst
Barna står på rekke og rad for å måles og veies på helsestasjonen under akasietreet. Først ut er Titus (4) som er her med mamma og to søsken. Tekst og foto: Camilla Gilje Thommessen/Røde Kors

Helsehjelp der ingen skulle tro at noen kunne bo

Under et skyggefullt tre blir Titus (4) veid og målt. Røde Kors har satt opp en helsestasjon midt i ørkenen i Kenya der nomadene holder til.

Bli Røde Kors-fadder 

– Dette er perfekt, her rigger vi oss til, sier Sabdio og peker på et stort, skyggefullt tre midt ute i ørkenen. I løpet av få minutter har Røde Kors-frivillige satt opp en pop-up helsestasjon under akasietreet.

Vi er i Marsabit, nord i Kenya. Dette er nomadenes rike. Landskapet er tørt og goldt, det er umulig å dyrke noe i sanden og folk lever av husdyrhold – geiter, kuer, kameler. I tørketiden flytter mennene rundt med dyra, mens kvinner og barn bor i landsbyene.

Landsby med hytter
Nomadene bor i enkle hytter av kvister og sand. Store deler av året er mennene borte med dyra på jakt etter beite, mens resten av familien er igjen.

Barna blir målt og veid

Snart samler det seg rundt 150 barn og voksne under treet, de kommer fra landsbyen rett ved. Barna stiller seg opp på rekke for helsesjekk. De som er underernært, får med seg næringsrik grøt.  

Titus (4) er førstemann og lar seg villig veie og måle av Sabdio Galgallo (29), som er ansvarlig for Røde Kors-programmene her i Marsabit. Så får han A-vitaminer og en tablett mot mageorm.

Sabdio måler overarm
Røde Kors-ansatt Sabdio måler overarmen til Titus (4) for å se om han er underernært. Heldigvis er han innenfor det anbefalte, selv om moren ofte sliter med å skaffe nok mat til barna.

Mamma Melawan (45) setter pris på den mobile helsestasjonen, som kommer hit en gang i måneden.

– Jeg er glad for at vi kan komme hit på helsekontroll. Her får vi råd og oppfølging, forteller åttebarnsmoren.

Hun er mye alene om omsorgen for barna, og den største utfordringen er å skaffe nok mat. Landsbyen har en vannpumpe i nærheten, men vannet er ikke rent. Melawan har lært av Røde Kors at hun må rense vannet før de drikker det og at håndvask er viktig for å forebygge sykdommer.

Mor og sønner på helsestasjon
– Jeg har lært at vannet vi drikker, må være rent for at vi skal slippe å få diare, sier Melawan (45), som har åtte barn. I dag er hun på den mobile helsestasjonen med tre av sønnene.

Mangel på kunnskap 

Det er mye dårlige vaner og mangel på kunnskap her, folk lever som de har gjort i generasjoner. Det de trenger, er informasjon. Om hygiene, forebygging av sykdommer, prevensjon, fødselshjelp og ernæring, sier Sabdio.  
 
Når alle barna og de gravide har vært gjennom helsesjekken, får familiene derfor undervisning. Røde Kors-frivillige viser hvordan man vasker hendene med såpe og vann. De deler ut plakater med tegninger og informasjon på det lokale språket. Slik økes kunnskapen i samfunnet, og nye generasjoner kan unngå sykdommer og skader.  

Opplæring om sykdommer
Kunnskap redder liv. En viktig del av arbeidet til Røde Kors er å spre informasjon om hvordan folk kan unngå å bli syke. Bare det å vaske hendene etter å vært på do kan forhindre mye smitte.

Slik jobber Røde Kors i Kenya

  • Kolera- og mor-barn-helseprosjekter hjelper utsatte familier. Dette er mulig takket være støtten fra våre Røde Kors-faddere.
  • Mange sykdommer kan forebygges med rent vann og god hygiene. Vann, hygiene og sanitærutstyr er derfor viktige områder for Røde Kors å jobbe med.  
  • Et stort nettverk av Røde Kors-frivillige jobber tett med helsevesenet og er en stor ressurs for landet.

Les mer om vårt arbeid i Kenya