Frivillige fra Røde Kors deler ut poser med nødhjelp til barn i skolealder. Vis bildetekst
Frivillige fra Røde Kors deler ut poser med nødhjelp til barn i skolealder. Foto: Mackenzie Knowles-Coursin / ICRC

Lake Chad-regionen: Niger, Nigeria, Kamerun og Tsjad

Krisen i Lake Chad-regionen er en av verdens mest alvorlige humanitære kriser. Voldelige konflikter har ført millioner mennesker på flukt. Mange er helt avhengig av nødhjelp for å overleve.

Fakta: Lake Chad-regionen

  • 17 millioner mennesker lever i områdene som er rammet av konflikten.
  • 10 millioner har behov for nødhjelp.
  • Over 2,4 millioner mennesker er på flukt for å finne beskyttelse og trygghet.
  • 4,7 millioner mennesker er rammet av matmangel
  • 500.000 barn er rammet av akutt underernæring

Fakta: FN

Alvorlig matsikkerhet

Matssikkerhetssituasjonen er akutt. 4,7 millioner mennesker lever i alvorlig matusikkerhet. De jevnlige tørkeperiodene i Sahel-regionen er ekstra vanskelig for de som er på flukt eller har fått ødelagt sitt levebrød som følge av konflikten.

Totalt har over ti millioner mennesker behov for humanitær støtte og beskyttelse, inkludert en halv million barn under fem som lider av akutt underernæring.

Fordrrevne gående på en slette vekk fra vold i regionen
Fordrevne familier går ofte i flere dager på flukt fra vold i regionen. Foto: Mackenzie Knowles-Coursin / ICRC

Avhengig av nødhjelp for å overleve

Et stort antall mennesker bor også i overfylte leire med liten eller ingen tilgang til å brødfø seg selv, noe som gjør dem avhengig av humanitær hjelp for å overleve.

Røde Kors-foreningene i alle de fire berørte landene jobber sammen med Den internasjonale Røde Kors-komitéen (ICRC) for å hjelpe de som er rammet av volden. En av de viktigste prioriteringene til Røde Kors-bevegelsen i området er beskyttelse av sivilbefolkningen. Boko Haram har en forhistorie med målrettede angrep mot sivile mål.

En ensom mann ses gående gjennom rød ørkenstorm
En internt fordrevet mann går i utkanten av Maiduguri mens sandstorm blåser. Foto: Mackenzie Knowles-Coursin

Samtidig bistås også landsbyene som er blitt tilholdssted for mennesker på flukt med ekstra forsyninger av jordbruksmateriell og såkorn. Dette i et forsøk på å styrke deres økonomiske situasjon og forebygge konflikt mellom lokalbefolkning og flyktninger. Røde Kors gir også ekstra materiell til sykehus og helseklinikker for at de skal kunne gi helsehjelp til alle, inkludert mennesker på flukt.