Frivillige fra Røde Kors deler ut poser med nødhjelp til barn i skolealder.

Lake Chad-regionen: Niger, Nigeria, Kamerun og Tsjad

Menneskene som bor i området ved Tsjad-sjøen herjes av en voldelig konflikt. Flere millioner er på flukt fra volden.

Støtt vårt nødhjelpsarbeid


Boko Haram, en fryktet ekstremistgruppe, er kjent for kidnappinger av unge jenter og andre ekstremt voldelige angrep på sivilbefolkningen. Problemene har pågått over flere år. Tørken i Sahel-regionen rammer også befolkningen i Lake Chad-regionen hardt - både for de som er på flukt og for befolkningen i landsbyene som huser de fordrevne.

Fordrevne familier går ofte i flere dager på flukt fra vold i regionen. Foto: Mackenzie Knowles-Coursin / ICRC

Tilgang til ofrene vanskelig

Regionen preges av en stor usikkerhet rundt tilgang til helsetjenester, til mat og trygt drikkevann. Tilgang til ofrene, og til å drive humanitært arbeid i disse områdene, er en stor utfordring for Røde Kors og andre hjelpeorganisasjoner. Det er regnet som svært farlig å oppholde seg i området.

Røde Kors-foreningene i alle de fire berørte landene jobber sammen med Den internasjonale Røde Kors-komitéen (ICRC) for å hjelpe de som er rammet av volden. Vi deler ut seks måneders matrasjoner til utsatte familier, hovedsakelig internt fordrevne og flyktninger.

En internt fordrevet mann går i utkanten av Maiduguri mens sandstorm blåser. Foto: Mackenzie Knowles-Coursin

Samtidig bistås også landsbyene som er blitt tilholdssted for mennesker på flukt med ekstra forsyninger av jordbruksmateriell og såkorn. Dette i et forsøk på å styrke deres økonomiske situasjon og forebygge konflikt mellom lokalbefolkning og flyktninger. Røde Kors gir også ekstra materiell til sykehus og helseklinikker for at de skal kunne gi helsehjelp til alle, inkludert mennesker på flukt.

Fakta: Lake Chad-regionen

  • 17 millioner mennesker er rammet av konflikten.
  • Over 2,6 millioner mennesker, de fleste barn, er på flukt for å finne beskyttelse og trygghet.
  • 7,1 millioner mennesker er rammet av matmangel; 5,1 millioner av disse i Nigeria alene.
  • I Borno staten i nord Nigeria er sannsynligvis 400.000 rammet av alvorlig underernæring.

Fakta: FN