En kvinne ligger på en seng ved siden av sitt barn. Vis bildetekst
En Malesisk kvinne med sitt barn har søkt tilflukt i skyggen fra den brennende heten. Omtrent en femtedel av befolkningen i Mali har ikke tilgang til nok mat, og er rammet av moderat underernæring. Foto: Røde Kors.

Mali

Flere millioner mennesker trenger humanitær hjelp i Mali, et land som til stadighet opplever vold og konflikt. Hver femte har ikke tilgang til nok mat.

3,7 millioner behøver hjelp

FN anslår at 3,7 millioner mennesker har behov for humanitær hjelp i de sentrale og nordlige delene av Mali, men at det kun er 1,3 millioner mennesker som får slik hjelp.

Fakta: Mali

  • Folketall: Ca. 18 millioner
  • Rangering, FNs utviklingindeks (HDI): 175
  • Spedbarnsdødlighet: 84 per 1000 levendefødte
  • Forventet levealder: ca. 57 år


Kilde: FN

Det er til stadighet vold og usikkerhet i Mali på grunn av tilstedeværelsen av væpnede opposisjonsgrupper. En fredsavtale ble signert i 2015, men har fremdeles til gode å gi fred til befolkningen. Usikkerheten hindrer tilgang til grunnleggende tjenester og den humanitære situasjonen forverres som følge av tørke og flom.

Omtrent en femtedel av befolkningen har tilgang til for lite mat, og er rammet av  moderat underernæring. 

Røde Kors har tilgang til utsatte områder

Den ustabile sikkerhetssituasjonen begrenser tilgangen for humanitære aktører i landet. Som en av få aktører, når Mali Røde Kors ut til avsidesliggende steder i landet gjennom sitt nettverk av engasjerte frivillige.

Mali Røde Kors avgjør hvor og hva de jobber med etter kartlegging av risiko for katastrofer og andre behov. De jobber blant annet steder hvor samfunnet er utsatt for gjentakende og langvarig tørke, så vel som steder med flom, som begge fører til mangel på mat og rent vann.

Reduserer risiko for katastrofer

Norges Røde Kors samarbeider med Danmarks Røde Kors i Mali og støtter et prosjekt som startet i 2013. Prosjektet tar sikte på å forbedre lokalsamfunns evne til å håndtere kriser og katastrofer. Dette innebærer også yte livreddende hjelp og sørge for at sårbare mennesker har bedre tilgang på mat og levebrødsmuligheter.

Røde Kors støtter kvinners deltagelse i jordbruksaktiviteter, samt at det gis støtte til utviklingen av alternative inntektsmuligheter for kvinner, og andre sårbare grupper som har måttet flykte fra sitt tradisjonelle inntektsgrunnlag.

For å forbedre beskyttelsen av de mest sårbare menneskene, blant annet kvinner og internt fordrevne, utvikler Røde Kors systemer der utfordringer og kriser blir overvåket og rapportert inn til sentrale ledd.