Barna var redde og gråt hele tiden, sier syvbarnsmoren Chama (35). Etter 16 døgn på flukt i Sør-Sudan, kom familien til flyktningleiren Yusuf Batil.

Chama flyktet fra bombene

Barna var redde og gråt hele tiden, sier syvbarnsmoren Chama (35). Etter 16 døgn på flukt i Sør-Sudan, kom familien til flyktningleiren Yusuf Batil.

Chama og familien forlot alt da de flyktet fra bombene. De krysset grensen fra Sudan og søkte tilflukt i Sør-Sudan.

– Vi flyktet da landsbyen vår ble bombet fra fly. Da samlet vi barna og løp, uten å få med andre ting enn klærne vi hadde på oss, forteller
Chama Abdallah.

Yusuf Batil er en av flere flyktningleirer nord i Sør-Sudan. De siste årene har flere hundre tusen flyktet over grensen fra nabolandet Sudan, men nå er også hundre tusener drevet på flukt på grunn av interne konflikter i Sør-Sudan. Chama og familien hennes er blant dem som har søkt tilflukt i Yusuf Batil.

– Vi løp bort fra bombene og kulene. Barna var redde, og gråt hele tiden, men vi måtte bare fortsette. Etter 16 dager på flukt kom vi hit.
Jeg var helt utslitt, sier moren.

chamas-datter-portrett
Chama og familien forlot alt da de flyktet fra bombene. Foto: Olav A. Saltbones

Trenger rent vann

I flyktningleiren er hverdagen preget av tungt arbeid for å overleve. Tre ganger om dagen må Chama og familien hente vann. Familien
på ni personer trenger seks 20-liters kanner med vann hver dag til drikke, matlaging og klesvask.

Da Chama og familien kom til leiren, var det kun skittent regnvann å finne. Røde Kors og andre organisasjoner jobber nå på spreng for å sikre bedre tilgangen på rent vann. Denne dagen setter Røde Kors opp store vanntanker i nærheten av hytta Chama og familien bor i. Det vil gjøre livet lettere.

– Når det kommer rent vann i nærheten her kan jeg hvile meg litt, sier moren, som fortsatt er sliten etter den lange flukten.

Må fly inn alt

Sør-Sudan er et krevende land å drive nødhjelpsarbeid i. Konfliktene som pågår gjør sikkerhetssituasjonen vanskelig, og mangel på
veier gjør at flydropp av mat er eneste mulighet for å få hjelp fram flere steder. All nødhjelp, utstyr og personell må flys inn.

De som har flyktet fra alt, trenger mat fra hjelpeorganisasjoner for å klare seg. Matrasjonene familiene får består av hele korn som må kvernes til mel.

– Vi har ikke kvern og det finnes nesten ikke steiner i området her. Vi må leie to flate steiner som vi bruker til å knuse kornet til mel med,
forteller Chama.

Røde Kors har jobbet i Sør-Sudan i flere tiår. Behovet for helsehjelp er stort, også fordi mange blir skadd i konflikten. Ofte er det langt til nærmeste sykehus. Derfor har Røde Kors et kirurgisk team som flyr ut til konfliktområder for å behandle våpenskadde på steder hvor det ikke finnes helsehjelp eller sykehus. Det er et krevende arbeid, i et land som har vært preget av uro i mange tiår.

I Yusuf Batil håper Chama nå på et tryggere liv for barna og familien sin.

– Jeg er sliten av å flykte og håper vi får en bedre framtid. Jeg håper vi kan være trygge her, sier hun.