En gutt ligger på en sykeseng med kanyler og bandasjer på seg, mens han kikker nysgjerrig inn i kameralinsen

Bangladesh

Hundretusener av mennesker har flyktet til Bangladesh fra volden i Rakhine, Myanmar. De humanitære behovene i flyktningleirene er store.

De som bor i flyktningleirene i Bangladesh har behov for mat, vann og andre livsnødvendigheter.

Voldsomt press på grunnleggende helsetjenester

Grunnleggende tjenester er under voldsomt press etter at mer enn seks hundre tusen mennesker har ankommet området i løpet av bare noen få måneder.

Mennesker med paraply i øsende regn


Det store antallet mennesker på det forholdsvis lille området øker risikoen for utbrudd og spredning av sykdom. Befolkningen i leirene i Bangladesh er svært sårbar etter å ha gjennomgått traumatiske opplevelser og ofte en utmattende flukt. De bor under svært vanskelige forhold og sykdomsutbrudd kan bli fatale for mange i denne sårbare gruppen.

29. september 2017 08:00

Røde Kors sender feltsykehus til Bangladesh

Norges Røde Kors sender helsepersonell og feltsykehus med 60 senger til Bangladesh.

29. september 2017

Økende fare for sykdomsutbrudd i leirene

Dhaka / Kuala Lumpur. Røde Halvmåne mobile klinikker i Cox's Bazar behandler et økende antall personer med akutt diaré. Helsepersonell er svært bekymret for et massivt sykdomsutbrudd blant de anslåtte 480.000 menneskene som har flyktet fra Myanmar de siste ukene.
Frivillige og ansatte i Bangladesh Red Crescent Society har gitt ut renset vann til mer enn 30.000 mennesker. Barn er spesielt utsatte for vannbårene sykdommer som følge av de elendige sanitære forhold.

Regionen er utsatt for naturkatastrofer, og en kraftig tyfon rammet senest i mai 2017.

Feltsykehus mottar 1000 pasienter ukentlig

Som svar på den akutte krisen svarte Røde Kors i Norge med å sende et sekstisengers feltsykehus til Cox's Bazar i Bangladesh. Sykehuset har vært operativt siden 16. oktober og mottar om lag 1000 pasienter i uken. 

Sykehuset er bemannet med norske, internasjonale og lokalt ansatte. Det tilbys kirurgi, fødeavdeling med gynekolog, røntgen og isolasjonsavdeling. Sykehuset er det eneste i området med kirurgisk kompetanse og får derfor mange henvisninger av pasienter fra klinikker i nærheten.

Arfad (5) blir alltid glad når noen voksne vil leke med ham i en litt monoton hverdag for barn på feltsykehuset. Her er han sammen med den norske delegaten og teknikeren Håvard Krogstad.
Arfad (5) blir alltid glad når noen voksne vil leke med ham i en litt monoton hverdag for barn på feltsykehuset. Her er han sammen med den norske delegaten og teknikeren Håvard Krogstad. Foto: Eivind Sørlie/Røde Kors

Tilstanden til pasientene er i mange tilfeller dårlig. Det er kompliserte fødsler som krever keisersnitt, amputasjoner og bruddskader. Videre er det infeksjoner, luftveisproblemer og hudsykdommer som kan gi store plager om det ikke behandles.

Nyankomne fra Myanmar med store helsebehov blir fraktet direkte fra transittmottaket i leiren til sykehuset for behandling. Mange har flyktet til fots i opptil to uker, de er utslitte og dehydrerte, sultne og redde. Svært mange har vært gjennom grusomme opplevelser. Derfor har Røde Kors et eget team som tilbyr psykososial førstehjelp på sykehuset. 

Langvarig innsats 

Bangladesh Røde Halvmåne har bistått de som har flyktet fra Rakhine helt siden 1990-tallet. I forbindelse med den siste krisen har det lokale Røde Halvmåne, med bistand fra et trettitalls andre Røde Kors/Røde Halvmåne-partnere, bistått befolkningen i området med husly (presenninger, tau, tepper etc;), mobile helseklinikker og psykososiale tiltak gjennom aktivisering av og samtaler med barn.

Rofica (5) kom over grensen fra Myanmar sammen med sin bror Mohammed (7) og sin mor. Hun har brannskader i ansiktet, på armen og over hele overkroppen. Moren forteller at Rofica fikk skadene da landsbyen de bodde i ble satt i brann, og at barnas far ble drept.
Rofica (5) kom over grensen fra Myanmar sammen med sin bror Mohammed (7) og sin mor. Hun har brannskader i ansiktet, på armen og over hele overkroppen. Moren forteller at Rofica fikk skadene da landsbyen de bodde i ble satt i brann, og at barnas far ble drept. Foto: Eivind Sørlie/Røde Kors

Røde Kors driver også med oppsporing av mennesker som har kommet bort fra familiemedlemmer og beskyttelse av de meste sårbare gjennom etablering av trygge områder, med særlig fokus på kvinner og barn.

Røde Kors er en av svært få humanitære aktører som har tilgang til deler av Rakhine-regionen i Myanmar

Fakta: Bangladesh

  • Befolkning: Ca. 169 mill. (2015)
  • Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 142 (av 188)
  • Spedbarnsdødelighet: 28 per 1000 levendefødte
  • Forventet levealder: 72 år (2015)


Kilde: FN

Hundretusener har flyktet fra umenneskelige voldshandlinger i Myanmar. I løpet av fire måneder forlot over 100 delegater hverdagslivene sine i Norge for å hjelpe dem.