En kvinne med et barn på ryggen smiler til kameraet. De er utendørs, på en rismark

Nord-Korea

Nord-Korea regnes som verdens mest isolerte land og sliter med store humanitære utfordringer. Det anslås at 18 millioner mennesker har for lite mat eller er feilernærte.

Nord-Korea befinner seg i en svært krevende humanitær situasjon som har vart i mer enn 20 år.

Av 18 millioner mennesker som har for lite eller feil mat er mange barn, gravide, ammende kvinner og eldre. Nærmere hvert fjerde barn er kronisk feilernært.

Matproduksjonen i landet lider under mangel på utstyr, energi og at avlingene utsettes flom og tørke. Det isolerte landet har svært liten grad av matvareimport, og er derfor avhengig av hva egne avlinger gir, samt bistand fra internasjonale humanitære organisasjoner.

nord-korea-jordbruk-900x
Nord-Korea er et jordbrukssamfunn og organisert i kollektiver som produserer mat til felleskapet. Bildet er tatt i Sør-Phyongan- provinsen. Foto: Arild Blomkvist / Røde Kors

Millioner trenger internasjonal bistand

Seks millioner mennesker har behov for internasjonal bistand i form av medisiner og vaksiner. Barn under fem år er særlig utsatt for sykdommer som normalt ikke har dødelig utfall, som lungebetennelse og diaré.

Syv millioner mennesker har behov for rent drikkevann og bedring av sanitære forhold. Tilgang til rent vann og opplæring i hygiene er nødvendig for å forhindre feilernæring og redusere tilfellene av diaré, luftveisinfeksjoner og andre sykdommer.

Mange helseklinikker har ikke vannsystemer som fungerer, noe som bidrar til infeksjoner og videre spredning av sykdom. Internasjonale sanksjoner mot landet bidrar til å forverre situasjonen for landets befolkning.

nord-korea-dprkHQ-590x360
Lokale Røde Kors- frivillige har meldt seg som førstehjelpere og har mye å gjøre. Brann- og kuttskader er hyppigste årsak til besøk på førstehjelpsposten. Dongyang Ri, Yangdok. Foto: Arild Blomkvist / Røde Kors

Frivillige driver prosjektene

Nord-Korea Røde Kors er til stede i hele landet. Organisasjonen har mer enn 450 000 Røde Kors-frivillige, i tillegg til ansatte ved hovedkontoret i Pyongyang og i andre provinser. Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåneforeningen (IFRC) og partnerforeninger som Røde Kors i Norge støtter Nord-Korea Røde Kors´ humanitære aktiviteter i landet.

Røde Kors-programmene er særlig rettet mot kvinner, barn og eldre, som er de mest utsatte gruppene. Programmene omfatter støtte til matproduksjon i form av drivhus og nudelfabrikker, leveranser av medisiner og medisinsk utstyr til lokale klinikker, opplæring i førstehjelp, rent drikkevann, samt i det som kalles katastrofeforebyggende tiltak. Disse tiltakene omfatter blant annet varsling av flomvann som stiger, forsterkning av elveleier og diker, øvelse i evakuering og treplanting. 

Krevende å drive humanitært arbeid

I det isolerte og kontrollerte landet er det begrensninger som gjør det krevende å drive humanitære programmer. Tilgang til statistikk og informasjon er svært begrenset, og det er sterke begrensinger på hvilke områder man kan besøke.

Det er nødvendig med reisetillatelser, og spontane besøk til programområdene kan ikke gjennomføres. Til tross for kontroll og begrensninger er Røde Kors en av få organisasjoner som når ut til store deler av landet.

Fakta: Nord-Korea

  • Folketall: Ca. 25 mill.
  • Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 74 av 174 (1995)
  • Spedbarnsdødelighet: 22 per 1000 levendefødt (estimat)
  • Forventet levealder: 70,6


Kilde: FN