Frivillige for Bosnia-Hercegovina hjelper migranter Vis bildetekst
Mustafa og datteren Sanela jobber som frivillige på check point ved kommunegrensen til Una-Sana kantonatet

Bosnia-Hercegovina

Antall migranter og flyktninger til Bosnia-Hercegovina har økt kraftig i 2019.

Økt antall flyktninger siden 2018

Publisert: 7. januar, 2020.

Et stort antall flyktninger og migranter ankom Balkan mellom 2015 og 2017. Få av disse kom imidlertid til Bosnia-Hercegovina ettersom landet ikke ligger langs hovedruten. Fra 2018 har antallet økt betraktelig fra to andre ruter som går gjennom Albania og Montenegro, samt gjennom Nord-Makedonia/Bulgaria og Serbia.

I 2018 ble Bosnia-Hercegovina hoved-transittlandet gjennom det vestlige Balkan med rundt 25.000 mennesker. I løpet av 2019 er det ventet at dette tallet vil være vesentlig høyere. Strengere grensekontroller i Kroatia, Ungarn og Slovenia bidrar til denne økningen.

Barneskolelæreren som ble Røde Kors frivillig

Sammen med faren Mustafa betjener Sanela Lepirica (bildet) den lille hjelpeposten ved politikontrollen på grensen til Una-Sana-kantonen nordvest i Bosnia-Hercegovina. Barneskolelæreren husker godt da hun selv flyktet fra krigen i hjemlandet på 90-tallet. I dag er hun frivillig for Bosnia-Herzegovina Røde Kors og hjelper irakere, afghanere og syrere som er på flukt fra krig og konflikt.

Det er opprettet flere mottak og leire nordvest i landet. En av disse er Vucjak-leiren i nordvest på grensen til Kroatia. Bosnia-Hercegovina Røde Kors er eneste organisasjon i denne leiren. Med vinteren har forholdene forverret seg. Det mangler oppvarming, vintertelt, vannforsyning, vann og sanitære fasiliteter.

Bosnia-Herzegovina vinter 2019


Røde Kors i Norge støttet i 2019 Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Halvmåneforeninger (IFRC) sin appell for Bosnia-Hercegovina med 2,9 millioner kroner.

I løpet av 2019 delte Røde Kors ut 126.000 matrasjoner og bistod 88.000 mennesker gjennom mobile hjelpe-team. 29.000 tepper, klær og soveposer ble delt ut.

Kilder:
EU Red Cross office (23. juli, 2019), An emerging humanitarian crisis at the EU’s border, tilgjengelig fra: https://redcross.eu/latest-news/an-emerging-humanitarian-crisis-at-the-eu-s-border.

IFRC appell (23. juli, 2019), Emergency Appeal Operations Update no. 2. Bosnia and Hercegovina: Population Movement, tilgjengelig fra: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MDRBA011ou2.pdf