En eldre kvinne ser inn i kamera mens en frivillig fra Røde Kors står ved siden av og skriver på et papir. Vis bildetekst
(Foto: Georgia Røde Kors)

Georgia

Konflikt, utfordringer med helsehjelp, klimaendringer og store meslingutbrudd rammer de mest sårbare i Georgia hardt.

Forholdet mellom Georgia og utbryterregionene Abkhasia og Sør-Ossetia er svært dårlig etter den væpnede konflikten mellom Russland og Georgia i 2008. Dette går utover mulighetene for folk til å bevege seg mellom de ulike regionene.

Hindringer for å bevege seg fritt går utover sivilbefolkningens muligheter til helsehjelp og arbeid.

Fortsatt er rundt 2.400 mennesker savnet etter konfliktene i 1992-93 i Abkhasia, konfliktene på 90-tallet og fra konflikten i 2008.

Fakta om Georgia

  • Folketall: 3,9 millioner
  • Rangering FNs utviklingsindeks: 61
  • Forventet levealder: 73,8
  • Spedbarnsdødelighet: 9,8
  • Offisielle språk: Georgisk, Abkhasisk

Store meslingutbrudd

Georgia har hatt store meslingutbrudd i 2013-2015 og 2017-2018. Landet er ett av 12 europeiske land som har store utfordringer med å bekjempe sykdommen. Nye utbrudd ble rapportert i 2019. De fleste tilfellene skjedde da i regionene Kakheti, Imereti og Samegrelo i Georgia. Det har også blitt rapportert om tilfeller i hovedstaden Tiblisi.

Sykdommen har spredt seg primært i aldersgruppen 20-40 år (56 prosent av de som ikke har blitt vaksinert) og barn i alderen 0-1 år (8 prosent av de som ikke har blitt vaksinert).

En kvinne i smittevernsutstyr tar blodtrykket til en eldre kvinne som sitter ute i en hage.
Frivillige fra Georgia besøker personer som har vanskeligheter med å oppsøke helsehjelp selv. (Foto: Georgia Røde Kors)

Fra 2012 ble det igangsatt helsereformer med målsetting om universell helsedekning. Hovedområdene er tilgang til helsehjelp, økonomisk sikkerhet for helsehjelp og minske ulikhetene mellom de som får og de som ikke får helsehjelp. Landet har hatt en jevn nedgang i antall tuberkulose-tilfeller fra 2010 (127 per 100.000) til 2019 (74).

Klimaendringer påvirker vann og levebrød

Etter 2010 opplevde Georgia en kraftig nedgang i inntekt per innbygger etterfulgt av en forsiktig forbedring de påfølgende årene. Georgia er utsatt for jordskred og flom. I perioden 1995-2010 førte dette til økonomiske tap på mer enn 1,8 milliarder dollar, tilsvarende 1,9 prosent av landets BNP. Klimaendringer påvirker i tillegg tilgang til vann og levebrød.

En kvinne fra Røde Kors hilser på en ung mor som holde en baby i armene
Landsbyen Maghraani ble i 2019 rammet av kraftig nedbør. Hager, kjellere, første etasje i flere hus og bygninger ble oversvømt. I tillegg mistet flere bønder husdyr og avlinger. Mariam Javakhishvili (til venstre) har fem barn. Hun og mannen mistet alle husyrene sine. Georgia Røde Kors bidro under opprydningen, og delte ut mat, hygieneartikler og presenninger for å beskytte hustak. (Foto: IFRC)

Georgia Røde Kors

Georgia Røde Kors ble etablert i 1991 etter Sovjetunionens oppløsning. Nasjonalforeningen er i dag en av landets største sivilsamfunnsorganisasjoner bestående av 37 distrikter. Under den væpnede konflikten i 2008 spilte de en viktig rolle i samarbeid med ICRC for å hjelpe de som ble rammet.

Frem til 2010 hadde nasjonalforeningen begrenset kapasitet innenfor katastrofeberedskap og – respons. Denne kapasiteten er bygget opp de senere årene. Distriktene har utviklet lokale nettverk og samarbeider med lokale etater og skoler for å bedre katastrofeberedskapen.

En eldre kvinne står utenfor huset sitt. Ved siden av henne står en frivillig i smittevernsutstyr med tre store hvite bokser med Røde Kors-logo på.
Gjennom pandemien har Georgia Røde Kors drevet utdeling av pakker med mat, hygieneprodukter og andre nødvendigheter til enslige eldre personer. (Foto: Georgia Røde Kors)

Georgia Røde Kors fikk også lokale myndigheter med på delfinansiering av deres aktiviteter. Organisasjonen har vært aktive over store deler av landet i bekjempelsen av Covid-19. Det internasjonale Forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC) har støttet Georgia Røde Kors sine humanitære programmer i grenseområdene mot Abkhasia og Sør Ossetia.

Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag Røde Kors støtter flere av Georgia Røde Kors’ distrikter. Beredskap, førstehjelp og styrking av nasjonalforeningen er noen av fokusområdene.

En mann med munnbind og Røde Kors-unfiform står i en idrettshall som er omgjort til vaksinesenter.
Georgia Røde Kors bistår mydighetene under koronapandemien. Frivillige stiller opp på vaksinasjonssentre, med testing og driver informasjonsarbeid. (Foto: Georgia Røde Kors)