En eldre kvinne og mann lener seg på en pappkasse med logoen til Røde Kors og ICRC. Vis bildetekst
Moldova Røde Kors har 280 728 medlemmer, 20 distrikter og 800 aktive frivillige. Nasjonalforeningen retter sin humanitære innsats mot katastrofeberedskap, helse og hjelp til levebrød og grunnleggende behov, samt beskyttelse og migrasjon. Foto: Moldova Røde Kors.

Moldova

Til tross for positiv økonomisk utvikling de to siste tiårene, er Moldova fortsatt blant de fattigste landene i Europa. En av fire lever i absolutt fattigdom.

Nedgangen i private pengeoverføringer fra utlandet, kombinert med en aldrende befolkning og følgene av pandemien har ført flere ut i fattigdom.

Fakta om Moldova

  • Folketall: 3 millioner  
  • Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 80
  • Spedbarnsdødelighet: 15,8
  • Forventet levealder: 69 år
  • Offisielle språk: Moldovsk (rumensk)

Det er mangel på helsearbeidere fordi mange drar til utlandet som følge av lave lønninger og dårlige arbeidsforhold. Rutinevaksinering har gått jevnt nedover siden 2008 og falt ytterligere under pandemien. Forventet levealder har likevel gått opp siden 2000, men er fortsatt blant de laveste i Europa. Alkohol- og tobakkskonsum er en stor utfordring for folkehelsen. Pandemien førte til flere dødsfall i Moldova enn gjennomsnittet i Europa.

Røde Kors-frivillig deler ut nødhjelp til eldre kvinne.
Med støtte fra Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC), deler Moldova Røde Kors ut pakker med mat til mennesker som er i en vanskelig økonomisk situasjon. Foto: Moldova Røde Kors.

Mer enn halvparten av arbeidsstokken i uformelle og usikre jobber og er derfor ikke fullt dekket av velferdsordninger. Kvinner er særlig sårbare. Arbeidsmigranter, romfolk og andre etniske minoriteter og mennesker som lever med hiv/aids eller funksjonshemminger står også overfor betydelig risiko.

Krigen i Ukraina

Moldova er at av landene i verden som har blitt hardest rammet av de indirekte følgene av krigen i Ukraina. Prisene på mat og energi har økt kraftig og landet har tatt imot mange flyktninger.

Siden eskaleringen av krigen i Ukraina har over 822 000 flyktninger fra Ukraina kommet inn i landet.

Mange har reist videre til andre europeiske land, eller vendt tilbake til Ukraina. Første halvdel av 2023 var det rundt 108 000 flyktninger registrert med opphold i Moldova. De fleste som har ankommet er kvinner og barn. 

Forlater landet for å finne arbeid

Som følge av den vanskelige økonomiske situasjonen i landet har over 1 million av landets 3 millioner innbyggere reist til utlandet på jakt etter arbeid. 

En av fire husholdninger med barn under 18 år har minst ett familiemedlem som har reist til utlandet for å skaffe arbeid.

Konflikten i Transnistria bidrar til en vedvarende sårbarhet for store deler av befolkningen. 

En mann med munnbind bærer vanndunker ut av en bil.
Under koronapandemien har frivillige fra Moldova Røde Kors delt ut hygieneprodukter, vann og drevet informasjonsarbeid om smittevern. Her leverer 60 år gamle Ghenadii vann til de som trenger det. Han har vært frivillig i Moldova Røde Kors i over 11 år, og forteller at han ønsker å spre håp og glede til sine medborgere. Foto: Moldova Røde Kors.

Røde Kors´ innsats

IFRC hjelper Moldova Røde Kors med å finne partnere i og utenfor Røde Kors-bevegelsen. Vestfold og Buskerud Røde Kors har distriktssamarbeid med Moldova Røde Kors med støtte fra Røde Kors i Norge.  

Tenåringsbarn som blir forlatt, er utsatt for vold og overgrep og mange misbruker narkotika. Menneskehandel er utbredt. HIV-smitte er svært høy med 56 smittede per 100.000 innbyggere. Totalt 15.000 er registrert hivpositive. 

En eldre kvinne sitter på en seng med en kvinnelig frivillig fra Røde Kors. De snakker sammen og smiler.
Frivillige fra Moldova Røde Kors gjør sitt ytterste for å hjelpe de mest sårbare. Her har Nadezhda Ivanovna (79) fått besøk av en sykepleier fra Røde Kors. Foto: Moldova Røde Kors.

En av fem sliter med å betale for helsehjelp

Moldova har de seneste årene prioritert universell tilgang til helsetjenester. Det har vært lagt vekt på at folk skal ha råd til offentlige helsetjenester. 

Likevel er Moldova fortsatt det landet i Europa der helseutgifter rammer folk hardest. Nær en av fem strever med å betale for helsehjelp. Dette gjelder særlig fattige, pensjonister og folk på landsbygda.