En eldre kvinne og mann lener seg på en pappkasse med logoen til Røde Kors og ICRC. Vis bildetekst
(Foto: Moldova Røde Kors)

Moldova

Moldova er et av de fattigste landene i Europa. 11 prosent lever under fattigdomsgrensen hvorav 6 prosent i absolutt fattigdom.

Fattige, pensjonister og folk på landsbygda har store problemer med å betale for grunnleggende helsetjenester. De mest sårbare er særlig utsatt for flom, kulde- og hetebølger. Moldova Røde Kors har store behov for internasjonal støtte.

Fakta om Moldova

  • Folketall: 3,9 millioner  
  • Rangering, FNs utviklingsindeks (HDI): 90
  • Spedbarnsdødelighet: 15,8
  • Forventet levealder: 71,9 år
  • Offisielle språk: Moldovsk (rumensk)

Forlater landet for å finne arbeid

Som følge av den vanskelige økonomiske situasjonen i landet har over 800.000 mennesker av en befolkning på 3,9 millioner, reist til utlandet på jakt etter arbeid.

En av fire husholdninger med barn under 18 år har minst ett familiemedlem som har reist til utlandet.

Konflikten i Transnistria bidrar til en vedvarende sårbarhet for store deler av befolkningen.

p-MDA0067_jpg
Med støtte fra Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger (IFRC), deler Moldova Røde Kors ut pakker med mat til mennesker som er i en vanskelig økonomisk situasjon. (Foto: Moldova Røde Kors)

Tenåringsbarn som blir forlatt, er utsatt for vold og overgrep og mange misbruker narkotika. Menneskehandel er utbredt. HIV-smitte er svært høy med 56 smittede per 100.000 innbyggere. Totalt 15.000 er registrert hivpositive.

En av fem sliter med å betale for helsehjelp

Moldova har de seneste årene prioritert universell tilgang til helsetjenester. Det har vært lagt vekt på at folk skal ha råd til offentlige helsetjenester. Stadig flere tar i bruk helsetjenester og færre melder at de ikke har råd til å oppsøke helsehjelp.

Likevel er Moldova fortsatt det landet i Europa der helseutgifter rammer folk hardest. Nær en av fem strever med å betale for helsehjelp. Dette gjelder særlig fattige, pensjonister og folk på landsbygda.

En mann med munnbind bærer vanndunker ut av en bil.
Under koronapandemien har frivillige fra Moldova Røde Kors delt ut hygieneprodukter, vann og drevet informasjonsarbeid om smittevern. Her leverer 60 år gamle Ghenadii vann til de som trenger det. Han har vært frivillig i Moldova Røde Kors i over 11 år, og forteller at han ønsker å spre håp og glede til sine medborgere. (Foto: Moldova Røde Kors)

Sykdommer som hjerteinfarkt, slag, kreft, diabetes og kroniske luftveissykdommer står for 88 prosent av alle dødsfall årlig. Det er særlig bruk av alkohol og tobakk som er årsakene til dette. Forebyggende tiltak er derfor høyt prioritert av moldovske myndigheter.

Økende ulikheter i inntekt og velstand, men også ulik behandling i rettssystemet gir grunn til bekymring. Mange har uformelle og usikre jobber og er derfor ikke fullt dekket av velferdsordninger. Kvinner er særlig sårbare.

Røde Kors er tilstede

Moldova Røde Kors har rundt 100.000 medlemmer, 16 distrikter og 800 aktive frivillige. De retter sin humanitære innsats mot katastrofeberedskap, helse og hjelp til levebrød og grunnleggende behov, samt beskyttelse og migranter. Førstehjelp, forebygging av hiv og hjelpe til eldre og fattige er prioritert. De frivillige har vært aktive over store deler av landet i bekjempelsen av Covid-19. 

En eldre kvinne sitter på en seng med en kvinnelig frivillig fra Røde Kors. De snakker sammen og smiler.
Frivillige fra Moldova Røde Kors gjør sitt ytterste for å hjelpe de mest sårbare. Her har Nadezhda Ivanovna (79) fått besøk av en sykepleier fra Røde Kors. (Foto: Moldova Røde Kors)

Moldova Røde Kors har behov for betydelig organisatorisk støtte for å avhjelpe de humanitære behovene i landet. Dette gjelder også opplæring og rekruttering av katastrofeberedskapsteam. Det internasjonale Forbundet Røde Kors- og Røde Halvmåne (IFRC) hjelper Moldova Røde Kors med å finne partnere i og utenfor Røde Kors-bevegelsen. 

Buskerud og Vestfold Røde Kors støtter flere distrikter i Moldova. Det siste året har hjelpen vært konsentrert om Moldova Røde Kors’ innsats mot Covid-19. Dette inkluderer opplæring av frivillige i psykososial støtte til sårbare barn og barn særlig rammet av pandemien. I tillegg støttes Røde Kors-skole for moldovske Røde Kors-frivillige.

Les mer om utfordringer i landene og hvordan vi hjelper: